Chương trình khuyến mãi Văn phòng phẩm 3M

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Trình ký Signhere 680-9 Băng keo đục đóng thùng Scotch màu đục 47mm x 70m x 0.043mm Băng keo đục đóng thùng Scotch 47mm x 50m x 0.043mm Băng keo trong đóng thùng Scotch 47mm x 50m x 0.043mm Băng keo trong đóng thùng Scotch 47mm x 70m x 0.043mm 654 - HB Giấy ghi chú Post-it màu Neon 654 Giấy ghi chú Post-it 3x3 inch 670-5AP Giấy phân trang 15x50mm 656- Giấy ghi chú Post-it 2"X3"

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Trình ký Signhere 680-9 Băng keo đục đóng thùng Scotch màu đục 47mm x 70m x 0.043mm Băng keo đục đóng thùng Scotch 47mm x 50m x 0.043mm Băng keo trong đóng thùng Scotch 47mm x 50m x 0.043mm Băng keo trong đóng thùng Scotch 47mm x 70m x 0.043mm 654 - HB Giấy ghi chú Post-it màu Neon 654 Giấy ghi chú Post-it 3x3 inch 670-5AP Giấy phân trang 15x50mm 656- Giấy ghi chú Post-it 2"X3"

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Phát Triển Văn Hóa

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua hàng tặng hàng cùng loại

Nội dung chương trình:

Mua 4 xấp Trình ký Signhere 680-9 giá bán 44.000/xấp Tặng 1 xấp cùng loại Mua 5 cuộn Băng keo đục đóng thùng Scotch màu đục 47mm x 70m x 0.043mm giá bán 31.000/cuộn Tặng 1 cuộn cùng loại Mua 5 cuộn Băng keo đục đóng thùng Scotch 47mm x 50m x 0.043mm giá bán 24.000/cuộn Tặng 1 cuộn cùng loại Mua 4 cuộn Băng keo trong đóng thùng Scotch 47mm x 50m x 0.043mm giá bán 24.000/cuộn Tặng 1 cuộn cùng loại Mua 4 cuộn Băng keo trong đóng thùng Scotch 47mm x 70m x 0.043mm giá bán 31.000/cuộn Tặng 1 cuộn cùng loại Mua 4 xấp 654 - HB Giấy ghi chú Post-it màu Neon giá bán 20.000/xấp Tặng 1 xấp cùng loại Mua 5 xấp 654 Giấy ghi chú Post-it 3x3 inch giá bán 21.000/xấp Tặng 1 xấp cùng loại Mua 5 xấp 670-5AP Giấy phân trang 15x50mm giá bán 24.000/xấp Tặng 1 xấp cùng loại Mua 5 xấp 656- Giấy ghi chú Post-it 2"X3" giá bán 18.000/xấp Tặng 1 xấp cùng loại

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572