Chương trình khuyến mãi phim cách nhiệt ô tô

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Phim cách nhiệt ô tô CR-40 60IN x 100FT with small stamp - XA010913524 Phim cách nhiệt ô tô Ceramic IR50 40INx100FT with oval stamp - XA010915909 Phim cách nhiệt ô tô CR-70 36INx100FT - XA010913540

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Phim cách nhiệt ô tô CR-20 60IN x 100 FT with small stamp - XA010913581 Phim cách nhiệt ô tô Ceramic IR5 60INx100FT with small stamp - XA010916147 Phim cách nhiệt ô tô CR-70 kích thước 36INx100FT - XA010913540

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối phim cách nhiệt ô tô 3M

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 29/12/2020 đến ngày 30/09/2021
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua hàng tặng hàng

Nội dung chương trình:

-Khi khách hàng mua 20 cuộn CR-20 60IN x 100 FT with small stamp trị giá 900,000,000VND sẽ được tặng 5 cuộn CR-40 60IN x 100FT with small stamp trị giá 140,000,000VND. -Khi khách hàng mua 24 cuộn Ceramic IR5 60INx100FT with small stamp trị giá 590,000,000VND sẽ được tặng 5 cuộn Ceramic IR50 40INx100FT with oval stamp trị giá 99,000,000VND. -Khi khách hàng mua 20 cuộn phim cách nhiệt ô tô CR-70 kích thước 36INx100FT (3M ID: XA010913540) trị giá 669,375,000VND sẽ được tặng 5 cuộn phim cách nhiệt ô tô CR-70 kích thước 36INx100FT (3M ID: XA010913540) trị giá 167,345,000VND.

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572