Chương trình khuyến mại nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 08/03/2018 của BIDV - Chi nhánh Nam Sài Gòn

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Phiếu mua hàng CoopMart. - Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm tiền gửi, tiền vay, sản phẩm dịch vụ của BIDV Nam Sài Gòn.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

- Khách hàng cá nhân nữ có sử dụng sản phẩm tiền gửi, tiền vay, dịch vụ của BIDV trong thời gian khuyến mãi. - Tổ chức có sử dụng sản phẩm tiền gửi, tiền vay hoặc sản phẩm dịch vụ khác của BIDV trong thời gian khuyến mãi và có lãnh đạo/cá nhân giữ chức vụ quan trọng là nữ.

Địa điểm:Quận 4, Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/03/2018 đến ngày 15/03/2018
Tổng giá trị giải thưởng:400.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có.

Nội dung chương trình:

1. Chương trình 1: - Khách hàng nữ đến giao dịch (mở mới tài khoản, đăng ký mới dịch vụ hoặc gửi tiết kiệm thông thường và không tham gia chương trình khuyến mại tiền gửi khác) từ ngày 06/03/2018 - 08/03/2018 được tặng tiến mặt hoặc chuyển khoản trị giá 50,000 VND. - Mỗi khách hàng nhận 01 phần quà trong suốt chương trình 2. Chương trình 2: Mỗi khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình nhận khuyến mại 1 lần, cụ thể như sau: - Khách hàng cá nhân nữ có số dư tiền gửi có kỳ hạn từ 10 tỷ đồng trở lên (kể cả ngoại tệ quy đổi): Tặng phiếu mua hàng trị giá 1.5 triệu đồng. - Khách hàng cá nhân nữ có số dư tiền gửi có kỳ hạn từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng (kể cả ngoại tệ quy đổi): Tặng phiếu mua hàng trị giá 1.2 triệu đồng. - Khách hàng cá nhân nữ có số dư tiền gửi có kỳ hạn từ 3 đến dưới 5 tỷ đồng (kể cả ngoại tệ quy đổi): Tặng phiếu mua hàng trị giá 800 ngàn đồng. - Khách hàng cá nhân nữ có số dư tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng (kể cả ngoại tệ quy đổi): Tặng phiếu mua hàng trị giá 500 ngàn đồng. - Khách hàng cá nhân nữ có số dư tiền gửi có kỳ hạn từ 700 triệu đến dưới 1 tỷ đồng (kể cả ngoại tệ quy đổi): Tặng tiền mặt hoặc chuyển khoản trị giá 200 ngàn đồng. - Khách hàng tổ chức có sử dụng sản phẩm dịch vụ của BIDV trong thời gian khuyến mãi và có tổng số dư tiền gửi, tiền vay từ 100 tỷ đồng trở lên (kể cả ngoại tệ quy đổi): tặng phần quà bao gồm 3 phiếu mua hàng trị giá 1,500,000 VND, 5 phiếu mua hàng trị giá 1,200,000. - Khách hàng tổ chức có sử dụng sản phẩm dịch vụ của BIDV trong thời gian khuyến mãi và có tổng số dư tiền gửi, tiền vay dưới 100 tỷ đồng (kể cả ngoại tệ quy đổi): tặng phần quà bao gồm 3 phiếu mua hàng trị giá 1,500,000 VND, 2 phiếu mua hàng trị giá 1,200,000.

Sản phẩm của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn

Sản phẩm liên quan

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022
Chương trình khuyến mãi thúc đẩy kinh doanh
Bắt đầu: 05/04/2017
Kết thúc: 04/04/2020
Đóng phí tự động, nhận ngay tiền thưởng
Bắt đầu: 15/04/2017
Kết thúc: 14/04/2019
Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Chương trình điểm thưởng Shinhan
Bắt đầu: 06/06/2017
Kết thúc: 31/12/2019
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572