CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI - NGÀNH HÀNG GIA DỤNG - KÊNH SIÊU THỊ

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm gia dụng thương hiệu Scotch-Brite của công ty 3M Việt Nam

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm gia dụng thương hiệu Scotch-Brite của công ty 3M Việt Nam

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách mua hàng của công ty 3M Việt Nam

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:80.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua hàng tặng hàng, với giá trị hàng tặng không vượt quá 50% giá trị hàng bán

Nội dung chương trình:

Xem tệp đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572