CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NEXCARE 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

H1624 Nexcare Gạc vô trùng chống nước trong suốt 2 3/8INX2 3/4IN H1626 Nexcare Gạc vô trùng chống nước trong suốt 4INX4 3/4IN Nexcare Phim dán trị mụn 18 miếng/hộp NEXCARE MIENG DAN MUN THAO DE DANG BCC LIGHT NEXCARE MIENG DAN MUN THAO DE DANG BCC Nexcare Phim dán mụn 30 miếng/hộp Nexcare Phim dán mụn 18 miếng/hộp Nexcare 1537 Băng keo dán mắt Nexcare 1539 Băng keo dán mắt H1546 Nexcare Chỉ dán y tế H1547 Nexcare Chỉ dán y tế Nexcare Băng keo cá nhân TAN 10 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùng BOXES/CTN Nexcare Băng keo cá nhân trong suốt 10 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùng Nexcare Băng keo cá nhân màu Neon 9 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùng Nexcare Băng keo cá nhân Chống thấm nước 25x65mm , 5 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùng Nexcare Băng dán bảo vệ vết thương chống thấm nước có gạc B100 80X100RMM 3miếng/hộp Nexcare Miếng dán vết thương B300 6x8cm AWP34 Nexcare Gạc chống thấm 3INX4IN H3584 Nexcare Băng gạc chống nước trong suốt 530-P1 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy (1" X 360", 36 cuộn/ thùng) 530-P2 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy (2"X360", 24 cuộn/ thùng) 771-2PK Nexcare Băng keo y tế cuộn trong suốt 1in x 10yd vỉ 2 cuộn 781-2PK Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy 1in x 10yards vỉ 2 cuộn 782 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy 2 IN X 10 YD Nexcare Túi chườm lạnh 2646PEG Nexcare Túi chườm nóng lạnh 2671PEG SST-1 Nexcare Băng keo cuộn y tế 1in x 4yard Nexcare Miếng dán vết thương B300 8x12cm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

H1624 Nexcare Gạc vô trùng chống nước trong suốt 2 3/8INX2 3/4IN H1626 Nexcare Gạc vô trùng chống nước trong suốt 4INX4 3/4IN Nexcare Phim dán trị mụn 18 miếng/hộp NEXCARE MIENG DAN MUN THAO DE DANG BCC LIGHT NEXCARE MIENG DAN MUN THAO DE DANG BCC Nexcare Phim dán mụn 30 miếng/hộp Nexcare Phim dán mụn 18 miếng/hộp Nexcare 1537 Băng keo dán mắt Nexcare 1539 Băng keo dán mắt H1546 Nexcare Chỉ dán y tế H1547 Nexcare Chỉ dán y tế Nexcare Băng keo cá nhân TAN 10 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùng BOXES/CTN Nexcare Băng keo cá nhân trong suốt 10 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùng Nexcare Băng keo cá nhân màu Neon 9 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùng Nexcare Băng keo cá nhân Chống thấm nước 25x65mm , 5 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùng Nexcare Băng dán bảo vệ vết thương chống thấm nước có gạc B100 80X100RMM 3miếng/hộp Nexcare Miếng dán vết thương B300 6x8cm AWP34 Nexcare Gạc chống thấm 3INX4IN H3584 Nexcare Băng gạc chống nước trong suốt 530-P1 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy (1" X 360", 36 cuộn/ thùng) 530-P2 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy (2"X360", 24 cuộn/ thùng) 771-2PK Nexcare Băng keo y tế cuộn trong suốt 1in x 10yd vỉ 2 cuộn 781-2PK Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy 1in x 10yards vỉ 2 cuộn 782 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy 2 IN X 10 YD Nexcare Túi chườm lạnh 2646PEG Nexcare Túi chườm nóng lạnh 2671PEG SST-1 Nexcare Băng keo cuộn y tế 1in x 4yard Nexcare Miếng dán vết thương B300 8x12cm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Toàn quốc

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 4 sản phẩm bất kỳ tặng 1 sản phẩm cùng loại: H1624 Nexcare Gạc vô trùng chống nước trong suốt 2 3/8INX2 3/4INgiá người tiêu dùng 82519 VND H1626 Nexcare Gạc vô trùng chống nước trong suốt 4INX4 3/4INgiá người tiêu dùng 49333 VND Nexcare Phim dán trị mụn 18 miếng/hộpgiá người tiêu dùng 69426 VND NEXCARE MIENG DAN MUN THAO DE DANG BCC LIGHTgiá người tiêu dùng 40000 VND NEXCARE MIENG DAN MUN THAO DE DANG BCCgiá người tiêu dùng 70466 VND Nexcare Phim dán mụn 30 miếng/hộpgiá người tiêu dùng 70466 VND Nexcare Phim dán mụn 18 miếng/hộpgiá người tiêu dùng 62401 VND Nexcare 1537 Băng keo dán mắtgiá người tiêu dùng 79537 VND Nexcare 1539 Băng keo dán mắtgiá người tiêu dùng 102444 VND H1546 Nexcare Chỉ dán y tếgiá người tiêu dùng 69426 VND H1547 Nexcare Chỉ dán y tế giá người tiêu dùng 69611 VND Nexcare Băng keo cá nhân TAN 10 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùng BOXES/CTN giá người tiêu dùng 130000 VND Nexcare Băng keo cá nhân trong suốt 10 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùnggiá người tiêu dùng 130000 VND Nexcare Băng keo cá nhân màu Neon 9 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùnggiá người tiêu dùng 145598 VND Nexcare Băng keo cá nhân Chống thấm nước 25x65mm , 5 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùnggiá người tiêu dùng 191595 VND Nexcare Băng dán bảo vệ vết thương chống thấm nước có gạc B100 80X100RMM 3miếng/hộpgiá người tiêu dùng 48000 VND Nexcare Miếng dán vết thương B300 6x8cmgiá người tiêu dùng 44630 VND AWP34 Nexcare Gạc chống thấm 3INX4INgiá người tiêu dùng 90130 VND H3584 Nexcare Băng gạc chống nước trong suốt giá người tiêu dùng 78074 VND 530-P1 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy (1" X 360", 36 cuộn/ thùng)giá người tiêu dùng 42056 VND 530-P2 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy (2"X360", 24 cuộn/ thùng)giá người tiêu dùng 82111 VND 771-2PK Nexcare Băng keo y tế cuộn trong suốt 1in x 10yd vỉ 2 cuộngiá người tiêu dùng 51519 VND 781-2PK Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy 1in x 10yards vỉ 2 cuộngiá người tiêu dùng 49778 VND 782 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy 2 IN X 10 YD giá người tiêu dùng 63704 VND Nexcare Túi chườm lạnh 2646PEGgiá người tiêu dùng 158333 VND Nexcare Túi chườm nóng lạnh 2671PEGgiá người tiêu dùng 179444 VND SST-1 Nexcare Băng keo cuộn y tế 1in x 4yardgiá người tiêu dùng 119075 VND Nexcare Miếng dán vết thương B300 8x12cmgiá người tiêu dùng 48000 VND

Nội dung chương trình:

Mua 4 sản phẩm bất kỳ tặng 1 sản phẩm cùng loại: H1624 Nexcare Gạc vô trùng chống nước trong suốt 2 3/8INX2 3/4INgiá người tiêu dùng 82519 VND H1626 Nexcare Gạc vô trùng chống nước trong suốt 4INX4 3/4INgiá người tiêu dùng 49333 VND Nexcare Phim dán trị mụn 18 miếng/hộpgiá người tiêu dùng 69426 VND NEXCARE MIENG DAN MUN THAO DE DANG BCC LIGHTgiá người tiêu dùng 40000 VND NEXCARE MIENG DAN MUN THAO DE DANG BCCgiá người tiêu dùng 70466 VND Nexcare Phim dán mụn 30 miếng/hộpgiá người tiêu dùng 70466 VND Nexcare Phim dán mụn 18 miếng/hộpgiá người tiêu dùng 62401 VND Nexcare 1537 Băng keo dán mắtgiá người tiêu dùng 79537 VND Nexcare 1539 Băng keo dán mắtgiá người tiêu dùng 102444 VND H1546 Nexcare Chỉ dán y tếgiá người tiêu dùng 69426 VND H1547 Nexcare Chỉ dán y tế giá người tiêu dùng 69611 VND Nexcare Băng keo cá nhân TAN 10 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùng BOXES/CTN giá người tiêu dùng 130000 VND Nexcare Băng keo cá nhân trong suốt 10 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùnggiá người tiêu dùng 130000 VND Nexcare Băng keo cá nhân màu Neon 9 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùnggiá người tiêu dùng 145598 VND Nexcare Băng keo cá nhân Chống thấm nước 25x65mm , 5 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùnggiá người tiêu dùng 191595 VND Nexcare Băng dán bảo vệ vết thương chống thấm nước có gạc B100 80X100RMM 3miếng/hộpgiá người tiêu dùng 48000 VND Nexcare Miếng dán vết thương B300 6x8cmgiá người tiêu dùng 44630 VND AWP34 Nexcare Gạc chống thấm 3INX4INgiá người tiêu dùng 90130 VND H3584 Nexcare Băng gạc chống nước trong suốt giá người tiêu dùng 78074 VND 530-P1 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy (1" X 360", 36 cuộn/ thùng)giá người tiêu dùng 42056 VND 530-P2 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy (2"X360", 24 cuộn/ thùng)giá người tiêu dùng 82111 VND 771-2PK Nexcare Băng keo y tế cuộn trong suốt 1in x 10yd vỉ 2 cuộngiá người tiêu dùng 51519 VND 781-2PK Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy 1in x 10yards vỉ 2 cuộngiá người tiêu dùng 49778 VND 782 Nexcare Băng keo y tế cuộn giấy 2 IN X 10 YD giá người tiêu dùng 63704 VND Nexcare Túi chườm lạnh 2646PEGgiá người tiêu dùng 158333 VND Nexcare Túi chườm nóng lạnh 2671PEGgiá người tiêu dùng 179444 VND SST-1 Nexcare Băng keo cuộn y tế 1in x 4yardgiá người tiêu dùng 119075 VND Nexcare Miếng dán vết thương B300 8x12cmgiá người tiêu dùng 48000 VND

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Tặng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 03/12/2016
Kết thúc: 05/07/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 22/12/2016
Kết thúc: 21/12/2021
HOTLINE
38.239.572