Chương trình khuyến mại Inbisco tháng 10/2020 - Smart

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Giảm giá - Bánh Cal Cheese 53,5g - Bánh Sando 53g

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Kopiko Coffee 150g - Kopiko Cappucinno 150g - Fres Barley 150g - Apple Peach 150g - Tamarin 150g - Bánh Malkist Crackers 135g - Bánh Cream Crackers 135g - Bánh Cal Cheese 53g - Bánh Cal Cheese 8.5g - Super star 30 x 6 x18g - Supe star Snaps 336g - Bánh Xốp Beng Beng 10x9.5g - Bánh Roma Marie Gold 120g - Bánh Crispy Joy 180g - Bánh Coffeejoy 90g - Bánh Coffeejoy 142g

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho khách hàng Smart

Địa điểm:Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020
Tổng giá trị giải thưởng:50.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

- Kopiko Coffee 150g giảm giá 12% - Kopiko Cappucinno 150g giảm giá 12% - Fres Barley 150g giảm giá 12% - Apple Peach 150g giảm giá 12% - Tamarin 150g giảm giá 12% - Bánh Malkist Crackers 135g giảm giá 15% - Bánh Cream Crackers 135g giảm giá 15% - Bánh Cal Cheese 53g giảm giá 15% - Mua 01 hộp bánh Cal Cheese 8.5g (trị giá 24,720 VNĐ) tặng 01 gói bánh Cal Cheese 53,5g (trị giá 5,014 VNĐ) - Super star 30 x 6 x18g giảm giá 15% - Supe star Snaps 336g giảm giá 15% - Bánh Xốp Beng Beng 10x9.5g giảm giá 15% - Bánh Roma Marie Gold 120g giảm giá 15% - Mua 01 hộp bánh Crispy Joy 180g (trị giá 22,711 VNĐ) tặng 01 gói bánh Sando Chocolate 53,5g (trị giá 4,759 VNĐ) - Bánh Coffeejoy 90g giảm giá 15% - Bánh Coffeejoy 142g giảm giá 15%

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THÁI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VUI XUÂN TÂN SỬU CÙNG PALOMA
Bắt đầu: 22/10/2020
Kết thúc: 10/02/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI INBISCO THÁNG 11/2020 - KOHNAN
Bắt đầu: 24/10/2020
Kết thúc: 03/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI INBISCO THÁNG 11/2020 - SATRA FOODS
Bắt đầu: 19/11/2020
Kết thúc: 13/12/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572