CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THÁI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:Tầng 6 & 7, Tòa nhà Mê Linh Point Tower, Số 2, Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.phuthaigroup.vn
Điện thoại:(+84-8) 39979756
Email:son.nguyenthanh@phuthaigroup.com

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THÁI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572