Chương trình khuyến mại Inbisco tháng 10/2020 - Kohnan

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Giảm giá - Bánh Cal Cheese 53,5g

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Bánh Coffee Joy 180g - Bánh Super Star 108g - Kẹo Fres Mint 150g

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho khách hàng Kohnan

Địa điểm:Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020
Tổng giá trị giải thưởng:50.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

- Mua 01 hộp Bánh Coffee Joy 180g (trị giá 22,711 VNĐ) tặng 01 gói Bánh Cal Cheese 53,5g (trị giá 5,014 VNĐ) - Bánh Super Star 108g giảm giá 15% - Kẹo Fres Mint 150g giảm giá 12%

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THÁI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VUI XUÂN TÂN SỬU CÙNG PALOMA
Bắt đầu: 22/10/2020
Kết thúc: 10/02/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI INBISCO THÁNG 11/2020 - METRO MART
Bắt đầu: 23/10/2020
Kết thúc: 30/11/2020
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI INBISCO THÁNG 11/2020 - KOHNAN
Bắt đầu: 24/10/2020
Kết thúc: 03/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI INBISCO THÁNG 11/2020 - GENSHAI
Bắt đầu: 25/10/2020
Kết thúc: 30/11/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572