CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ENESIS

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 6ml x 12 Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 6ml x 12 Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Thuốc, Quầy thuốc, Công Ty Dược, Nhà Phân Phối, Cửa hàng tiện lợi, Cửa hàng tạp hóa, Siêu thị, Shop mỹ phẩm, Người tiêu dùng

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 01/09/2022 đến ngày 31/10/2022
Tổng giá trị giải thưởng:6.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Mua 11 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 247.500 vnd tặng 1 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 22.500 vnd - Mua 96 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 2.160.000 vnd tặng 11 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 247.500 vnd. - Mua 96 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 2.160.000 vnd tặng 12 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 270.000 vnd - Mua 11 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 220.000 vnd tặng 1 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 20.000 vnd. - Mua 36 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 720.000 vnd tặng 4 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 80.000 vnd - Mua 11 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 22.000 vnd tặng 1 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 2.000 vnd. - Mua 1.152 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 2.304.000 vnd tặng 132 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 264.000 vnd - Mua 11 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 374.000 vnd tặng 1 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 34.000 vnd - Mua 36 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 1.224.000 vnd tặng 4 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 128.000 vnd - Mua 11 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 176.000 vnd tặng 1 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 16.000 vnd - Mua 36 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 576.000 vnd tặng 4 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 64.000 vnd - Mua 5 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 120.000 vnd tặng 1 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 24.000 vnd - Mua 72 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 1.728.000 vnd tặng 15 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 360.000 vnd

Nội dung chương trình:

- Mua 11 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 247.500 vnd tặng 1 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 22.500 vnd - Mua 96 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 2.160.000 vnd tặng 11 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 247.500 vnd. - Mua 96 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 2.160.000 vnd tặng 12 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 270.000 vnd - Mua 11 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 220.000 vnd tặng 1 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 20.000 vnd. - Mua 36 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 720.000 vnd tặng 4 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 80.000 vnd - Mua 11 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 22.000 vnd tặng 1 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 2.000 vnd. - Mua 1.152 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 2.304.000 vnd tặng 132 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 264.000 vnd - Mua 11 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 374.000 vnd tặng 1 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 34.000 vnd - Mua 36 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 1.224.000 vnd tặng 4 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 128.000 vnd - Mua 11 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 176.000 vnd tặng 1 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 16.000 vnd - Mua 36 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 576.000 vnd tặng 4 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 64.000 vnd - Mua 5 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 120.000 vnd tặng 1 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 24.000 vnd - Mua 72 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 1.728.000 vnd tặng 15 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 360.000 vnd

Sản phẩm của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÂN PHỐI LIÊN HỢP ĐÔNG DƯƠNG

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572