CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CƠ BẢN NĂM 2020 - TIỆC HỘI NGHỊ

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dịch vụ tiệc Hội Nghị tại Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới Metropole

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khuyến mãi dựa trên cấp số bàn như : - Từ 05 bàn đến 14 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 1.390.000 đồng - Từ 15 bàn đến 20 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 7.525.000 đồng - Từ 21 bàn đến 30 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 9.750.000 đồng - Từ 31 bàn đến 40 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 14.405.000 đồng - Từ 41 bàn trở lên -> tổng chi phí khuyến mãi 15.994.000 đồng

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Toàn bộ khách hàng đặt tiệc hội nghị tại Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới Metropole

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:600.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chương trình khuyến mãi cơ bản áp dụng thực đơn năm 2020 theo số bàn cụ thể : - Từ 05 bàn đến 14 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 1.390.000 đồng - Từ 15 bàn đến 20 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 7.525.000 đồng - Từ 21 bàn đến 30 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 9.750.000 đồng - Từ 31 bàn đến 40 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 14.405.000 đồng - Từ 41 bàn trở lên -> tổng chi phí khuyến mãi 15.994.000 đồng Thực đơn và sản phẩm tặng không kèm rượu Không khuyến mãi hoặc dùng rượu bia để khuyến mãi cho ngưởi dưới 18 tuổi

Nội dung chương trình:

Chương trình khuyến mãi cơ bản áp dụng thực đơn năm 2020 theo số bàn cụ thể : - Từ 05 bàn đến 14 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 1.390.000 đồng - Từ 15 bàn đến 20 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 7.525.000 đồng - Từ 21 bàn đến 30 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 9.750.000 đồng - Từ 31 bàn đến 40 bàn -> tổng chi phí khuyến mãi 14.405.000 đồng - Từ 41 bàn trở lên -> tổng chi phí khuyến mãi 15.994.000 đồng Thực đơn và sản phẩm tặng không kèm rượu Không khuyến mãi hoặc dùng rượu bia để khuyến mãi cho ngưởi dưới 18 tuổi

Sản phẩm của CN CTCP QUÊ HƯƠNG LIBERTY - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & TIỆC CƯỚI METROPOLE

'' CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HOT TIỆC CƯỚI QUÍ 1.2020''
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/03/2020
KHUYẾN MÃI CƠ BẢN NĂM 2020-TIỆC CƯỚI
Bắt đầu: 02/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Trò chuyện cùng PJ's Coffee
Bắt đầu: 16/11/2017
Kết thúc: 31/12/2020
GIẢM GIÁ 50% OFF
Bắt đầu: 18/11/2017
Kết thúc: 30/11/2020
Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572