CN CTCP QUÊ HƯƠNG LIBERTY - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & TIỆC CƯỚI METROPOLE

Địa chỉ:Số 216, Lý Chính Thắng, P. 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.metropole.com.vn
Điện thoại:08.35262288
Email:ktth@metropole.com.vn

Sản phẩm của CN CTCP QUÊ HƯƠNG LIBERTY - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & TIỆC CƯỚI METROPOLE

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572