Chương trình khuyến mãi băng keo cá nhân trong suốt Nexcare quý 3, 4 năm 2018

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hàng tiêu dùng công ty 3M

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Hàng tiêu dùng công ty 3M

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng của công ty 3M tại TP.HCM

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 05/07/2018 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:50.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua hàng được tặng hàng

Nội dung chương trình:

Mua 2 hộp Nexcare Băng keo cá nhân trong suốt 10 miếng/gói, 10 gói/hộp, 36 hộp/thùng trị giá 50.000đ/hộp được tặng 1 hộp cùng loại

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572