Chương trình Khách Hàng Thân Thiết

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng 03 (ba) lần điểm thưởng cho các giao dịch chi tiêu hợp lệ của các Chủ Thẻ Tín dụng FE CREDIT PLUS+ Mastercard do VPB FC phát hành. Chương trình chỉ áp dụng cho chủ thẻ hiện đang là nhân viên của VPBFC. Cơ cấu tích lũy điểm thưởng được điều chỉnh và quy định theo quy định của VPB FC trong từng thời kỳ.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế MasterCard do VPB FC phát hành

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả chủ Thẻ Tín dụng FE CREDIT PLUS+ Mastercard do VPB FC phát hành, hiện đang là nhân viên của VPBFC

Địa điểm:Quận 4
Thời gian:Từ ngày 01/03/2018 đến ngày 22/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tích lũy điểm và đổi điểm tích lũy được ra giá trị tiền hoàn lại hoặc các món quà tương ứng theo quy định của VPB FC theo từng thời kỳ

Nội dung chương trình:

Cơ cấu tích lũy điểm 1000 VND giao dịch = 2 điểm tích lũy. Tỷ lệ quy đổi điểm tích lũy: 1 điểm tích lũy = 1 VND Điểm tích lũy được quy ra giá trị tiền hoàn lại hoặc các món quà tương ứng theo quy định của VPB FC theo từng thời kỳ. Loại giao dịch được áp dụng: Áp dụng cho tất cả các giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ, giao dịch rút tiền mặt được ghi nợ thành công vào tài khoản thẻ (bao gồm cả giao dịch được thực hiện bởi thẻ chính và thẻ phụ) Không áp dụng cho các giao dịch thanh toán phí và các lệ phí. Không áp dụng cho các giao dịch ghi có lại trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian thực hiện đổi quà. Thẻ bị nợ quá hạn hoặc bị hủy không được tham gia chương trình Hiệu lực điểm thưởng: Điểm thưởng có giá trị trong suốt thời gian hiệu lực thẻ

Sản phẩm của Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC)

Sản phẩm liên quan

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022
Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NƯỚC NGA
Bắt đầu: 14/12/2017
Kết thúc: 15/11/2022
Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018
HOTLINE
38.239.572