CHƯƠNG TRÌNH HÀNG CAO CẤP MYKOLOR TOUCH &NANA-TTMTNA211500

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm bột trét MYKOLOR TOUCH và bột trét MYKOLOR NANA và SUPORSEAL ROOFING RF02 (không gồm BỘT Kawa, dự án Walcare)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

CHƯƠNG TRÌNH CŨ: Tất cả các sản phẩm sơn thuộc thương hiệu Mykolor (không bao gồm các sản phẩm bột trét, các sản phẩm Mykolor Walcare, Mykolor Grand, Mykolor Passion) CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH: Tất cả các sản phẩm sơn thuộc thương hiệu Mykolor (không bao gồm các sản phẩm bột trét, các sản phẩm Mykolor Walcare, Mykolor Grand, Mykolor Passion) Theo danh sách sản phẩm áp dụng khuyến mại mục 10

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

các khách hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi Nhánh Công ty 4 Oranges Co., Ltd tại TP HCM trừ các khách hàng PHƯƠNG NGA (MKH: W45M) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG NGA NAM (MKH: W45CM) CÔNG TY TNHH TM THƯƠNG LONG (MKH: B41CM), (MKH: B41CMN)

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 23/09/2021 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:600.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại.

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MỚI NĂM 2022-TTMGNA220100
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
EXPO - KHUYẾN MẠI DU LỊCH NĂM 2022-TTEXNA220100
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
ĐỒNG HÀNH CÙNG THƯƠNG HIỆU EXPO 2022 -TTEXNA220500
Bắt đầu: 05/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ 2022-TTEXNA220600
Bắt đầu: 06/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
KHAI XUÂN RƯỚC LỘC CÙNG SPEC-TTSPNB220100
Bắt đầu: 10/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572