Chương trình điểm thưởng Shinhan

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Điểm thưởng Shinhan có thể qui đổi thành tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân Hạng Bạch Kim, Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân E-card, Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân Hạng Vàng, Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân Hạng Chuẩn, Thẻ ghi nợ quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân hạng Chuẩn, Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Vàng, Thẻ ghi nợ quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Chuẩn, Thẻ tín dụng quốc tế liên kết Kocham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Vàng, Thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Kocham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Chuẩn, Thẻ tín dụng quốc tế liên kết Korcham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Vàng và Thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Korcham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Chuẩn.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Chủ thẻ Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân Hạng Bạch Kim, Chủ thẻ Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân E-card, Chủ thẻ Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân Hạng Vàng, Chủ thẻ Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân Hạng Chuẩn, Chủ thẻ Thẻ ghi nợ quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân hạng Chuẩn, Chủ thẻ Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Vàng, Chủ thẻ Thẻ ghi nợ quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Chuẩn, Chủ thẻ Thẻ tín dụng quốc tế liên kết Kocham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Vàng, Chủ thẻ Thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Kocham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Chuẩn, Chủ thẻ Thẻ tín dụng quốc tế liên kết Korcham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Vàng và Chủ thẻ Thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Korcham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Chuẩn.

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 06/06/2017 đến ngày 06/06/2018
Tổng giá trị giải thưởng:120.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1 điểm thưởng Shinhan = 1 VND

Nội dung chương trình:

- Chủ thẻ Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA sử dụng thẻ để mua sắm hàng hóa/dịch vụ và tích lũy điểm thưởng Shinhan. - Điểm thưởng Shinhan được tính và tích lũy cho các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ với tỷ lệ tính điểm thưởng là 0,1% trên số tiền giao dịch trực tiếp (giao dịch quẹt thẻ thông thường) đối với Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân E-card và trên số tiền giao dịch (tất cả các giao dịch trực tiếp và giao dịch trực tuyến) đối với Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân Hạng Vàng, Thẻ ghi nợ quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân hạng Chuẩn, Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Vàng, Thẻ ghi nợ quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Chuẩn, Thẻ tín dụng quốc tế liên kết Kocham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Vàng, Thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Kocham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Chuẩn, Thẻ tín dụng quốc tế liên kết Korcham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Vàng và Thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Korcham - Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA doanh nghiệp hạng Chuẩn. - Điểm thưởng Shinhan được tính và tích lũy cho các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ với tỷ lệ tính điểm thưởng là 0,2% trên số tiền giao dịch đối với Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân Hạng Bạch Kim và trên số tiền giao dịch trực tuyến trong tuần (Từ Thứ 2 – Thứ 6) đối với Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA cá nhân E-card. - Giao dịch được tính điểm thưởng là các giao dịch hợp lệ của chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ, chủ thẻ doanh nghiệp và chủ thẻ doanh nghiệp mang tên nhân viên. Giá trị giao dịch là giá trị được ghi nhận vào hệ thống Ngân hàng Shinhan. - Điểm thưởng Shinhan không áp dụng với giao dịch rút tiền mặt, giao dịch tạm ứng tiền mặt, giao dịch hoàn trả, phí, lãi suất. - Điểm thưởng Shinhan có thể quy đổi thành tiền mặt. Mỗi 01 điểm thưởng Shinhan tương đương với 01 đồng (VND) - Số điểm thưởng Shinhan tối thiểu được qui đổi tiền mặt là 15.000 điểm. - Số điểm thưởng tích lũy của chủ thẻ sẽ được cập nhật và hiển thị trên sao kê hàng tháng của chủ thẻ. - Thời hạn hiệu lực của điểm thưởng Shinhan là 3 năm. Nếu chủ thẻ không thực hiện qui đổi điểm thưởng sang tiền mặt, điểm thưởng Shinhan sẽ tự động hết hạn theo phương thức điểm tích lũy trước sẽ hết hạn trước, điểm tích lũy sau sẽ hết hạn sau. - Chủ thẻ qui đổi điểm thưởng Shinhan sang tiền mặt phải chịu thuế thu nhập không thường xuyên và các chi phí liên quan đến việc nhận tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022
Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NƯỚC NGA
Bắt đầu: 14/12/2017
Kết thúc: 15/11/2022
Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018
HOTLINE
38.239.572