Chương trình điểm thưởng Lotte Mart

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Điểm thưởng Lotte Mart có thể dùng để cấn trừ trực tiếp trên hóa đơn tại chuỗi siêu thị Lotte.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam Lotte Mart cá nhân Hạng Vàng, Thẻ ghi nợ quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam Lotte Mart cá nhân Hạng Chuẩn,

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Chủ thẻ Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam Lotte Mart cá nhân Hạng Vàng, Chủ thẻ Thẻ ghi nợ quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam Lotte Mart cá nhân Hạng Chuẩn,

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận Gò Vấp
Thời gian:Từ ngày 18/01/2020 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tích điểm Lotte Mart 1,5% - 2,5% khi thanh toán tại Lotte Mart và từ 0,1% - 0,2% tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) khác.

Nội dung chương trình:

- Chủ thẻ Ngân hàng Shinhan Việt Nam VISA sử dụng thẻ để mua sắm hàng hóa/dịch vụ và tích lũy điểm thưởng Lotte Mart. - Điểm thưởng Lotte Mart được tính và tích lũy cho các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ với tỷ lệ tính điểm thưởng là 0,1% trên số tiền giao dịch trực tiếp tại các ĐVCNT khác Lotte Mart (giao dịch quẹt thẻ thông thường) đối với Thẻ ghi nợ quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam Lotte Mart cá nhân Hạng Chuẩn. - Điểm thưởng Lotte Mart được tính và tích lũy cho các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ với tỷ lệ tính điểm thưởng là 0,2% trên số tiền giao dịch trực tiếp tại các ĐVCNT khác Lotte Mart (giao dịch quẹt thẻ thông thường) đối với Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam Lotte Mart cá nhân Hạng Vàng. - Điểm thưởng Lotte Mart được tính và tích lũy cho các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ với tỷ lệ tính điểm thưởng là 1.5% trên số tiền giao dịch trực tiếp tại Lotte Mart (giao dịch quẹt thẻ thông thường) đối với Thẻ ghi nợ quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam Lotte Mart cá nhân Hạng Chuẩn. - Điểm thưởng Lotte Mart được tính và tích lũy cho các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ với tỷ lệ tính điểm thưởng là 2.5% trên số tiền giao dịch trực tiếp tại Lotte Mart (giao dịch quẹt thẻ thông thường) đối với Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Việt Nam Lotte Mart cá nhân Hạng Vàng. - Giao dịch được tính điểm thưởng là các giao dịch hợp lệ của chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ. Giá trị giao dịch là giá trị được ghi nhận vào hệ thống Ngân hàng Shinhan. - Điểm thưởng Lotte Mart không áp dụng với giao dịch rút/ứng trước tiền mặt, tạm ứng linh hoạt, trả góp 0% lãi suất, thanh toán hóa đơn thuộc dịch vụ Thanh toán hóa đơn qua Thẻ mà Shinhan cung cấp, tất cả các loại phí, lãi, hoàn thuế, các khoản nộp thanh toán sau ngày đến hạn thanh toán hoặc các giao dịch bị hủy/ đang tranh chấp/ được hoàn trả. - Điểm thưởng Lotte Mart dùng để cấn trừ trực tiếp trên hóa đơn siêu thị Lotte. Mỗi 01 điểm thưởng Shinhan tương đương với 01 đồng (VND). - Không yêu cầu số điểm thưởng tối thiểu để cấn trừ trên hóa đơn. - Thời hạn hiệu lực của điểm thưởng Lotte Mart là 3 năm. Nếu chủ thẻ không thực hiện qui đổi điểm thưởng, điểm thưởng sẽ tự động hết hạn theo phương thức điểm tích lũy trước sẽ hết hạn trước, điểm tích lũy sau sẽ hết hạn sau. - Chương trình không khuyến mại các giao dịch liên quan đến rượu, xổ số, thuốc lá, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật. - Điểm thưởng không áp dụng đối với các giao dịch liên quan đến rượu, xổ số, thuốc lá, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022
Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Chương trình điểm thưởng Shinhan
Bắt đầu: 06/06/2017
Kết thúc: 31/12/2020
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NƯỚC NGA
Bắt đầu: 14/12/2017
Kết thúc: 15/11/2022
HOTLINE
38.239.572