Chương Trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Chăm Sóc Sức Khỏe HSBC

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

­-Tổng đài hỗ trợ 24/7 (đặt lịch khám bệnh và các dịch vụ y tế) cho các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe tại các Bệnh Viện/ Phòng Khám cao cấp theo danh sách liên kết ­-Tặng phí dịch vụ khám sức khỏe tổng quát và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác,chi tiết chương trình ưu đãi sẽ phụ thuộc vào bệnh viện/phòng phám và gói khám cũng như dịch vụ y tế mà Chủ Thẻ Hợp Lệ sử dụng tại từng thời điểm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

­- Thẻ Tín Dụng HSBC do Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân Hàng”) phát hành, bao gồm: (“Thẻ Tín Dụng HSBC”) ­- Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Martercard®; hoặc ­- Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim ­- Thẻ Tín Dụng HSBC trong tình trạng tốt (Thẻ không bị đóng, không trong tình trạng chậm thanh toán, không bị tạm ngưng hoặc không bị hủy). ­- Chương Trình không áp dụng cho: • Thẻ Tín Dụng HSBC Cash Back • Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Chương trình áp dụng cho các khách hàng đáp ứng các điều kiện sau (“Chủ Thẻ Hợp Lệ”): - Sở hữu Thẻ Tín Dụng HSBC do Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân Hàng”) phát hành, bao gồm: (“Thẻ Tín Dụng HSBC”) • Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Martercard®; hoặc • Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim - Thẻ Tín Dụng HSBC trong tình trạng tốt (Thẻ không bị đóng, không trong tình trạng chậm thanh toán, không bị tạm ngưng hoặc không bị hủy).

Địa điểm:Quận 1, Quận 7, Quận 11, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/06/2021
Tổng giá trị giải thưởng:419.940.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

­DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG TÓM TẮT, VUI LÒNG ĐỌC BẢNG ĐIỀU LỆ ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT - Cung cấp miễn phí tổng đài hỗ trợ 24/7 cho các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe được thiết kế dành riêng cho Chủ Thẻ Hợp Lệ tại các Bệnh Viện/Phòng Khám cao cấp theo danh sách liên kết với HSBC. • Ưu đãi 1: Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể liên hệ Tổng Đài dành riêng cho Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC thông qua số điện thoại (+8428) 38240503 (“Tổng Đài”) cho các yêu cầu sau: o Đặt lịch khám bệnh và các dịch vụ y tế tại các bệnh viện/phòng khám đối tác o Đặt lịch khám sức khỏe tổng quát tại các bệnh viện/phòng khám đối tác • Ưu đãi 2: Chủ Thẻ Hợp Lệ khi thanh toán tại các bệnh viện/phòng khám đối tác bằng Thẻ Tín Dụng HSBC sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá cho dịch vụ khám sức khỏe tổng quát và cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, chi tiết chương trình ưu đãi sẽ phụ thuộc vào bệnh viện/phòng phám và gói khám cũng như dịch vụ y tế mà Chủ Thẻ Hợp Lệ sử dụng tại từng thời điểm. Chi tiết ưu đãi sẽ được cập nhật trên trang web của Ngân Hàng, có thể xem thêm tại phụ lục. • Ưu đãi giảm giá tại một số bệnh viện/phòng khám đối tác chỉ được áp dụng cho Chủ Thẻ Hợp Lệ đã đặt dịch vụ qua Tổng Đài, xem them Chi tiết ưu đãi được cập nhật trên trang web của Ngân Hàng để biết têm thông tin - Hướng dẫn sử dụng dịch vụ: • Chủ Thẻ Hợp Lệ gọi Tổng Đài qua số điện thoại (+8428) 38240503 để yêu cầu đặt lịch hẹn tại các bệnh viện/phòng khám đối tác. • Nhân viên Tổng Đài sẽ xác nhận thông tin Chủ Thẻ Hợp Lệ thông qua Họ tên và 4 số cuối của Thẻ Tín Dụng HSBC. Chủ Thẻ Hợp Lệ phải được xác nhận thành công để được sử dụng dịch vụ. Nếu quá trình xác nhận không thành công, nhân viên Tổng Đài có quyền từ chối yêu của của Chủ Thẻ Hợp Lệ. • Sau khi xác nhận thông tin thành công, nhân viên Tổng Đài tiến hành đặt lịch hẹn theo yêu cầu của Chủ Thẻ Hợp Lệ. Chủ Thẻ Hợp Lệ phải thực hiện đặt lịch hẹn trước ngày hẹn ít nhất 48 giờ trước ngày hẹn. • Nhân viên Tổng Đài gọi điện thoại xác nhận lịch hẹn cho Chủ Thẻ Hợp Lệ trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận yêu cầu. Ngoài ra, nếu lịch hẹn được đặt thành công, Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ nhận được Thư điện tử xác nhận đặt hẹn thành công. - Phương thức thanh toán: • Chủ Thẻ Hợp Lệ đến bệnh viện/phòng khám đã đặt hẹn và cung cấp xác nhận lịch hẹn mà Tổng Đài đã gửi qua thư điện tử cho Chủ Thẻ Hợp Lệ để được hưởng ưu đãi của Chương Trình. • Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ tiến hành thanh toán các chi phí trực tiếp cho bệnh viện / phòng khám (Trừ gói khám tổng quát tại Vinmec, Chủ Thẻ Hợp Lệ phải thanh toán trực tiếp cho Tổng Đài) để được hưởng giá ưu đãi • Chủ Thẻ Hợp Lệ phải thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng HSBC để được hưởng ưu đãi giảm giá (ưu đãi 2 được đề cập ở điều 2.1). • Chương Trình được áp dụng dành cho tất cả Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC chính và Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC phụ, không giới hạn số lần sử dụng.

Sản phẩm của Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572