Chăm sóc khách hàng hiện hữu

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bình giữ nhiệt L&L HDBank, Bộ 6 ly vang HDBank, Bộ hộp cơm Donghwa, Bộ kềm cắt móng, Nón lưỡi trai, Vali kéo L&L HDBank, Nón bảo hiểm HDBank (loại 1), Bộ 2 ly salto, Bộ 4 ly thủy tinh diamond, Ca trà (loại 2), Nón tai bèo (loại 1), Nón tai bèo (loại 2).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại khách hàng cá nhân đến giao dịch tại HDBank sẽ được tặng quà. Cụ thể được quy định tại Mục 10 - Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại trong thông báo báo này.

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức, Huyện Bình Chánh
Thời gian:Từ ngày 04/02/2021 đến ngày 29/12/2023
Tổng giá trị giải thưởng:3.977.595.045 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1 Bình giữ nhiệt L&L HDBank: - Đơn giá: 227,260 đồng; - Số lượng: 1,455; - Thành tiền: 330,663,300 đồng. 2 Bộ 6 ly vang HDBank: - Đơn giá: 244,200 đồng; - Số lượng: 32 ; - Thành tiền: 7,814,400 đồng. 3 Bộ hộp cơm Donghwa: - Đơn giá: 105,600 đồng; - Số lượng: 3,851; - Thành tiền: 406,665,600 đồng. 4 Bộ kềm cắt móng: - Đơn giá: 126,000.6 đồng; - Số lượng: 4,059 ; - Thành tiền: 511,436,435 đồng. 5 Nón lưỡi trai : - Đơn giá: 22,550 đồng; - Số lượng: 600; - Thành tiền: 13,530,000 đồng. 6 Vali kéo L&L HDBank: - Đơn giá: 1,076,020 đồng; - Số lượng: 502 ; - Thành tiền: 540,162,040 đồng. 7 Nón bảo hiểm HDBank (loại 1) : - Đơn giá: 62,700 đồng; - Số lượng: 10,378 ; - Thành tiền: 650,700,600 đồng. 8 Bộ 2 ly salto : - Đơn giá: 37,000 đồng; - Số lượng:191 ; - Thành tiền: 7,067,000 đồng. 9 Bộ 4 ly thủy tinh diamond : - Đơn giá: 172,150 đồng; - Số lượng: 2,227 ; - Thành tiền: 383,378,050 đồng. 10 Ca trà (loại 2): - Đơn giá: 65,010 đồng; - Số lượng: 16,562 ; - Thành tiền: 1,076,695,620 đồng. 11 Nón tai bèo (loại 1) : - Đơn giá: 32,000 đồng; - Số lượng: 1,085 ; - Thành tiền: 34,720,000 đồng. 12 Nón tai bèo (loại 2) : - Đơn giá: 33,550 đồng; - Số lượng: 440; - Thành tiền: 14,762,000 đồng.

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo file đính kèm

Sản phẩm của Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh

Chăm sóc khách hàng hiện hữu II
Bắt đầu: 25/02/2022
Kết thúc: 29/12/2024

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572