“TẶNG KỆ TRƯNG BÀY EXPO” - TTEXNA213700

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

kệ trưng bày sản phẩm Expo, Hàng hóa thương hiệu gồm tất cả sản phẩm sơn, bột EXPO – CASO – POLY – EKPO – LUCKY và keo chà ron, keo dán gạch (trừ hàng độc quyền)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm Alkyd, chống gỉ, sơn kẽm thuộc nhãn hiệu Expo, Ekpo, Caso, Lucky, Poly (trừ các sản phẩm bột trét, sản phẩm độc quyền, keo chà ron, keo dán gạch)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., Ltd tại TP. HCM

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 28/02/2023
Tổng giá trị giải thưởng:2.300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
"MYKOLOR THƯỞNG VƯỢT DOANH SỐ"-TTMGNA221000
Bắt đầu: 22/06/2022
Kết thúc: 30/06/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221100
Bắt đầu: 02/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221200
Bắt đầu: 05/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
“KHUYẾN MẠI DU LỊCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022”-TTEXNA222600
Bắt đầu: 06/07/2022
Kết thúc: 31/12/2024

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572