“TẶNG KỆ TRƯNG BÀY EXPO” - TTEXNA213700

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

kệ trưng bày sản phẩm Expo, Hàng hóa thương hiệu gồm tất cả sản phẩm sơn, bột EXPO – CASO – POLY – EKPO – LUCKY và keo chà ron, keo dán gạch (trừ hàng độc quyền)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm Alkyd, chống gỉ, sơn kẽm thuộc nhãn hiệu Expo, Ekpo, Caso, Lucky, Poly (trừ các sản phẩm bột trét, sản phẩm độc quyền, keo chà ron, keo dán gạch)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., Ltd tại TP. HCM

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 28/02/2023
Tổng giá trị giải thưởng:2.300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
SPEC - KHUYẾN MẠI QUÝ 1 2022-TTSPNA220100
Bắt đầu: 02/01/2022
Kết thúc: 31/03/2023
KHUYẾN MÃI QUÝ 1-TTBONA220100
Bắt đầu: 02/01/2022
Kết thúc: 31/03/2023

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
Khuyến mại Dung môi sơn dầu JT-200 khi mua sơn Joton CT
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2027
HOTLINE
38.239.572