"Khách hàng thân thiết - VICEM HÀ TIÊN" năm 2019

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Xi măng, tiền mặt (đối trừ thanh toán), suất du lịch, chương trình chăm sóc sức khỏe,..

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

xi măng Vicem Hà Tiên

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Các Nhà phân phối của Vicem Hà Tiên

Địa điểm:Quận 9, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:33.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chương trình “khách hàng thân thiết VICEM HÀ TIÊN” căn cứ trên sản lượng xi măng Vicem Hà Tiên NPP thực mua trong thời gian khuyến mại để quy thành điểm tích lũy. Trị giá 01 điểm bằng 650.000 đồng. Chi trả cho NPP bằng các hình thức sau: Xi măng, tiền mặt (đối trừ thanh toán), suất du lịch chương trình chăm sóc sức khỏe,...

Nội dung chương trình:

Chương trình sẽ có 02 loại điểm, áp dụng cho tất cả các NPP: • Điểm tích lũy: NPP tiêu thụ 35 tấn xi măng bao được tích lũy 01 điểm; NPP tiêu thụ 65 tấn xi măng bao được tích lũy 01 điểm • Điểm gia tăng: điểm cộng thêm nhằm khuyến khích NPP tăng trưởng và gắn kết cùng VCHT bao gồm: - NPP chuyên doanh Vicem Hà Tiên cộng thêm 40% điểm tích lũy -NPP có sản lượng tiêu thụ 2019 tăng trưởng so với 2018 được cộng thêm số điểm thưởng tương ứng với mức tăng trưởng của NPP trong năm 2019 (Nội dung chi tiết đính kèm thông báo)

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572