"Hoàn tiền tối đa 1% cho mọi giao dịch chi tiêu với thẻ thanh toán ACB" (Tên chương trình có thể thay đổi)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thẻ thanh toán mở từ ngày 10/03/2020 trở về sau và còn hiệu lực do ACB phát hành, bao gồm: - ACB Privilege Visa Platinum Debit - ACB Visa Platinum Debit Thương Gia - ACB Visa Debit kết nối với TK EBIZ/ECO+ (Sau đây gọi chung là thẻ thanh toán ACB)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và là chủ thẻ thanh toán được mở từ ngày 10/03/2020 trở về sau và còn hiệu lực do ACB phát hành. Ghi chú: Cán bộ, nhân viên ACB và công ty trực thuộc được tham gia chương trình này

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:6.650.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Áp dụng từ ngày 01/06/2021: - Số tiền hoàn tối thiểu 30.000 VNĐ/tháng/thẻ

Nội dung chương trình:

Chi tiết được đề cập trong bản thể lệ chương trình đính kèm

Sản phẩm của Ngân Hàng TMCP Á Châu

Sản phẩm liên quan

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022
Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NƯỚC NGA
Bắt đầu: 14/12/2017
Kết thúc: 15/11/2022
Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018
HOTLINE
38.239.572