“Hoàn tiền tối đa 1% cho mọi giao dịch chi tiêu với thẻ thanh toán ACB” (Tên chương trình có thể thay đổi)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thẻ thanh toán mở mới trong thời gian triển khai chương trình, bao gồm: - ACB Privilege Visa Platinum Debit - Visa Platinum Debit Thương Gia - Visa Debit kết nối với TK EBIZ/ECO+ (Sau đây gọi chung là thẻ thanh toán ACB)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và là chủ thẻ thanh toán ACB. Ghi chú: Cán bộ, nhân viên ACB và công ty trực thuộc được tham gia chương trình này.

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 10/03/2020 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:12.650.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Hoàn tiền 1,0% cho mọi chi tiêu nước ngoài (áp dụng cho giao dịch khác VNĐ) - Hoàn tiền 0,5% cho mọi chi tiêu khác - Chỉ hoàn tiền cho thẻ có số tiền hoàn tối thiểu 10.000 VNĐ/tháng/thẻ - Số tiền hoàn tối đa 300.000 VNĐ/tháng/thẻ

Nội dung chương trình:

10.1. Ưu đãi: - Hoàn tiền tối đa 1% cho mọi giao dịch chi tiêu với thẻ thanh toán ACB - Số tiền hoàn = Tỷ lệ hoàn * Tổng số tiền chi tiêu Ghi chú: Tổng số tiền chi tiêu được ghi nhận trên hệ thống thẻ ACB từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của mỗi tháng 10.2. Quy định về giao dịch hợp lệ -Giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền là giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ phải bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện sau: • Phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân tại các đơn vị chấp nhận thẻ. • Giao dịch thanh toán tại nước ngoài không bao gồm các giao dịch tại MCC loại trừ. - Giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ (bao gồm thanh toán e-commerce) phát sinh kể từ ngày triển khai chương trình và ghi nợ trên hệ thống thẻ của ACB thành công cho đến ngày kết thúc chương trình (tính theo giờ Việt Nam). - Không áp dụng hoàn tiền cho các loại hình giao dịch sau: rút/ứng tiền mặt tại ATM/POS, chuyển khoản, giao dịch thu phí và lãi, thanh toán liên quan đến sòng bạc. • Các giao dịch thuộc các loại hình MCC được liệt kê tại “Danh sách MCC loại trừ” đính kèm. • Giao dịch hủy/hoàn trả tự động do lỗi hệ thống, từ phía khách hàng hoặc bên thứ 3 hủy giao dịch. • Bất kỳ giao dịch nào mà ACB nghi vấn, cho rằng giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện hoàn tiền bao gồm nhưng không giới hạn những trường hợp sau: o Khách hàng thực hiện hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo, giao dịch thanh toán không phát sinh từ việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (giao dịch khống tại Đơn vị chấp nhận thẻ…) o Khách hàng thực hiện các giao dịch có tính chất đại lý, giao dịch trục lợi, giao dịch gian lận (ví dụ: thanh toán thu hộ tiền điện/ vé máy bay/ cước viễn thông,…) o Các giao dịch thanh toán các chi phí cho hoạt động kinh doanh – không mang tính tiêu dung cá nhân o Các giao dịch thanh toán tại một số điểm chấp nhận thẻ thuộc danh mục mà ACB đánh giá rằng có dấu hiệu trục lợi, gian lận dựa trên những bất thường về hành vi, tần suất và giá trị giao dịch chi tiêu của khách hàng trong từng thời kỳ. 10.3. Thời gian và cách thức hoàn tiền Số tiền hoàn lại sẽ được ACB chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thanh toán liên kết với thẻ thanh toán được khuyến mại trong vòng 30 ngày làm việc kể từ thời điểm ACB chốt dữ liệu vào cuối tháng KH có phát sinh giao dịch được hoàn tiền. Ví dụ: Các giao dịch được hoàn tiền phát sinh từ ngày 01/03/2020 đến ngày 30/03/2020 thì thời gian hoàn tiền là 30 ngày làm việc kể từ ngày 30/03/2020. 10.4. Doanh số giao dịch xét hoàn tiền không được chuyển nhượng/ cho/ tặng giữa các thẻ dưới bất kỳ hình thức nào. 10.5. Đối với trường hợp hủy thẻ: Không được tiếp tục tham gia chương trình. Toàn bộ số tiền hoàn tích lũy được sẽ bị vô hiệu. 10.6. ACB có quyền không xét hoàn tiền và/hoặc điều chỉnh/thu hồi lại giá trị các giao dịch hoàn tiền đã thanh toán vào tài khoản thanh toán liên kết với thẻ thanh toán được khuyến mại của Khách hàng đối với các trường hợp sau: • Tài khoản thẻ thanh toán/ tài khoản thanh toán liên kết với thẻ thanh toán không trong tình trạng đang hoạt động trong thời gian ACB xét và chuyển số tiền hoàn. • Các giao dịch bồi hoàn/ghi có lại vào tài khoản thẻ. 10.7. ACB sẽ không trả thưởng đối với các giao dịch của chủ thẻ thuộc nhóm ngành nghề cho phép hoàn tiền nhưng MCC của Đơn vị chấp nhận thẻ thuộc danh sách MCC không áp dụng hoàn tiền. 10.8. Trong trường hợp ACB nghi ngờ dấu hiệu trục lợi, sử dụng thẻ sai mục đích, mua bán khống… ACB có quyền yêu cầu chủ thẻ cung cấp hóa đơn hàng hóa dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật trước khi hoàn tiền theo thể lệ. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ACB thực hiện thông báo, nếu chủ thẻ không cung cấp chứng từ/ hóa đơn hàng hóa dịch vụ hợp lệ cho ACB, ACB có quyền từ chối hoàn tiền và/hoặc điều chỉnh thu hồi lại giá trị các giao dịch hoàn tiền đã thanh toán cho khách hàng. 10.9 Chủ thẻ phải chịu mọi chi phí phát sinh và các khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) liên quan đến việc hoàn tiền và chịu trách nhiệm khai thuế phát sinh với cơ quan thuế.

Sản phẩm của Ngân Hàng TMCP Á Châu

Sản phẩm liên quan

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022
Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Chương trình điểm thưởng Shinhan
Bắt đầu: 06/06/2017
Kết thúc: 31/12/2020
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NƯỚC NGA
Bắt đầu: 14/12/2017
Kết thúc: 15/11/2022
HOTLINE
38.239.572