"ĐỒNG HÀNH"-TTMGNA212500

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

giải thưởng tiền, hoặc hàng hóa thương hiệu bao gồm các sản phẩm mang thương hiệu Mykolor Grand, Mykolor Passion (không bao gồm các sản phẩm Mykolor Walcare, Mopa, Suporseal)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm sơn thuộc thương hiệu sơn Mykolor Grand, Mykolor Passion (trừ các sản phẩm bột trét, các sản phẩm thuộc nhãn hiệu Walcare, Mopa, Suporseal)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại TP.HCM trong thời gian khuyến mại trừ khách hàng CÔNG TY TNHH TM THƯƠNG LONG (MKH: B41CMG) DNTN TM THƯƠNG LONG (MKH: B41MG) NGUYỄN DU LAM (MKH: C202MG), (MKH: C202MG1221) CÔNG TY TNHH TÀI HỒNG NHUNG KON TUM (MKH: U187MP), (MKH: U187MP1221) CÔNG TY TNHH TM DV VT VƯƠNG GIA PHÁT (MKH: L32CMG)

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 07/10/2021 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:3.830.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại.

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
“TẶNG KỆ TRƯNG BÀY EXPO” - TTEXNA213700
Bắt đầu: 01/12/2021
Kết thúc: 28/02/2023
SPEC - KHUYẾN MẠI QUÝ 1 2022-TTSPNA220100
Bắt đầu: 02/01/2022
Kết thúc: 31/03/2023
KHUYẾN MÃI QUÝ 1-TTBONA220100
Bắt đầu: 02/01/2022
Kết thúc: 31/03/2023

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
“TẶNG KỆ TRƯNG BÀY EXPO” - TTEXNA213700
Bắt đầu: 01/12/2021
Kết thúc: 28/02/2023
HOTLINE
38.239.572