'' CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG TIỆC TẤT NIÊN - TÂN NIÊN NĂM 2020 ''

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Voucher du lịch trị giá 3.000.000 đồng - Số lượng 4 tiệc - Voucher du lịch trị giá 4.000.000 đồng - Số lượng 5 tiệc - Voucher du lịch trị giá 6.000.000 đồng - Số lượng 5 tiệc - Voucher du lịch trị giá 7.000.000 đồng - Số lượng 7 tiệc - Voucher du lịch trị giá 10.000.000 đồng - Số lượng 5 tiệc - Voucher du lịch trị giá 13.000.000 đồng - Số lượng 3 tiệc

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tiệc tất niên-tân niên tổ chức trong và ngoài Trung Tâm hội Nghị & Tiệc Cưới Metropole

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Toàn bộ khách hàng cá nhân và khách hàng công ty tổ chức trong và ngoài Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới Metropole trong thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 và trưa thứ 7, chủ nhật từ 01/01/2020 đến 31/03/2020

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020
Tổng giá trị giải thưởng:200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

'' Chương Trình Quà Tặng Tất Niên- Tân Niên 2020 '' được tính theo cấp doanh thu cụ thể : - Doanh thu 50.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 3.000.000 đồng - Số Lương : 4 tiệc - Doanh thu 70.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 4.000.000 đồng - Số Lương : 5 tiệc - Doanh thu 100.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 6.000.000 đồng - Số Lương : 5 tiệc - Doanh thu 120.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 7.000.000 đồng - Số Lương : 7 tiệc - Doanh thu 160.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 10.000.000 đồng - Số Lương : 5 tiệc - Doanh thu 200.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 13.000.000 đồng - Số Lương : 3 tiệc Quà tặng được tính trên cấp doanh thu trước ngày diễn ra tiệc , không bao gồm doanh thu phát sinh trong tiệc. Thực đơn và sản phẩm tặng không kèm rượu. Không khuyến mãi hoặc dùng rượu bia cho người dưới 18 tuổi

Nội dung chương trình:

'' Chương Trình Quà Tặng Tất Niên- Tân Niên 2020 '' được tính theo cấp doanh thu cho khách hàng cá nhân , khách hàng thuộc tổ chức đặt tiệc trong và ngoài trung Tâm Hội Nghị & tiệc Cưới Metropole . cụ thể : - Doanh thu 50.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 3.000.000 đồng - Số Lương : 4 tiệc - Doanh thu 70.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 4.000.000 đồng - Số Lương : 5 tiệc - Doanh thu 100.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 6.000.000 đồng - Số Lương : 5 tiệc - Doanh thu 120.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 7.000.000 đồng - Số Lương : 7 tiệc - Doanh thu 160.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 10.000.000 đồng - Số Lương : 5 tiệc - Doanh thu 200.000.000 đồng - Voucher du lịch trị giá 13.000.000 đồng - Số Lương : 3 tiệc Quà tặng được tính trên cấp doanh thu trước ngày diễn ra tiệc , không bao gồm doanh thu phát sinh trong tiệc. Thực đơn và sản phẩm tặng không kèm rượu. Không khuyến mãi hoặc dùng rượu bia cho người dưới 18 tuổi

Sản phẩm của CN CTCP QUÊ HƯƠNG LIBERTY - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & TIỆC CƯỚI METROPOLE

'' CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HOT TIỆC CƯỚI QUÍ 1.2020''
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/03/2020
KHUYẾN MÃI CƠ BẢN NĂM 2020-TIỆC CƯỚI
Bắt đầu: 02/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Trò chuyện cùng PJ's Coffee
Bắt đầu: 16/11/2017
Kết thúc: 31/12/2020
GIẢM GIÁ 50% OFF
Bắt đầu: 18/11/2017
Kết thúc: 30/11/2020
Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572