" Chương trình khuyến mại Quí 3/2016 "

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Kexo 145 gr

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tipo 220gr

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng đến mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 14/06/2016 đến ngày 08/08/2021
Tổng giá trị giải thưởng:27.272.728 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Mua 01 Tipo 220 gr tặng 01 kexo 145 gr

Sản phẩm của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Miền Nam

Sản phẩm liên quan

KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2017
Kết thúc: 17/11/2022
Phát Sampling tại siêu thị
Bắt đầu: 08/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
Quà tặng sức khỏe cho người thân
Bắt đầu: 08/12/2018
Kết thúc: 07/12/2020
KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572