Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Miền Nam

Địa chỉ:Lô CN3, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phú Tân, Thu Dầu Một, Bình Dương
Webite:http://huunghi.com.vn/
Điện thoại:
Email:huunghimn@huunghi.com.vn

Sản phẩm của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Miền Nam

Chương trình khuyến mại tháng 01 năm 2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình khuyến mãi tháng 10.2021 kênh GT
Bắt đầu: 01/10/2021
Kết thúc: 31/10/2021

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572