“Chương trình khuyến mại Chung tay phòng ngay covid”

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Khẩu trang y tế VG Pro Mask PM3T giá 100.000đ/hộp. Tổng số lượng hàng tặng là 600 hộp Khẩu trang y tế VG Eco Mask EM3N giá 120.000đ/hộp. Tổng số lượng hàng tặng là 800 hộp Khẩu trang y tế VG Kid giá 100.000đ/hộp. Tổng số lượng hàng tặng là 600 hộp Khẩu trang y tế VG 95 giá 750.000đ/hộp. Tổng số lượng hàng tặng là 150 hộp Khẩu trang y tế VG Kid - Zip 5 chiếc giá 25.000đ/hộp. Tổng số lượng hàng tặng là 2500 túi Khẩu trang y tế VG Eco Mask - Zip 10 chiếc giá 25.000đ/hộp. Tổng số lượng hàng tặng là 2500 túi Bộ VG Travel kit giá 80.000đ/bộ. Tổng số lượng hàng tặng là 600 túi

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khẩu trang y tế VG Pro Mask PM3T giá 100.000đ/hộp Khẩu trang y tế VG Eco Mask EM3N giá 120.000đ/hộp Khẩu trang y tế VG Kid giá 100.000đ/hộp Khẩu trang y tế VG 95 giá 750.000đ/hộp Khẩu trang y tế VG Kid - Zip 5 chiếc giá 25.000đ/hộp Khẩu trang y tế VG Eco Mask túi zip 10 chiếc giá 25.000đ/hộp Bộ VG Travel kit giá 80.000đ/bộ

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các hệ thống Mẹ và Bé Con Cưng, Kids Plaza, Tuticare, Shop Trẻ Thơ và các shop Mẹ vé Bé khác nhập hàng

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 31/10/2021
Tổng giá trị giải thưởng:501.500.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng mua 3 sản phẩm khẩu trang VG hoặc 3 bộ VG Travel kit được tặng 1 sản phẩm cùng loại. Tổng số lượng hàng khuyến mại là 7750 sản phẩm.

Nội dung chương trình:

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại: Khách hàng mua 3 sản phẩm khẩu trang VG hoặc 3 bộ VG Travel kit được tặng 1 sản phẩm cùng loại. Tổng số lượng hàng khuyến mại là 7750 sản phẩm.

Sản phẩm của CN TẠI TP.HCM - CTY TNHH PHÂN PHỐI SNB

Japanee week
Bắt đầu: 06/04/2017
Kết thúc: 05/05/5017
Chương trình KM Arau nước rửa bình t4
Bắt đầu: 13/04/2019
Kết thúc: 15/05/2109
Chương trình mua 5 tặng 2 của nhãn hàng Merries
Bắt đầu: 01/09/2021
Kết thúc: 31/12/2021
N95 mua 5 tặng 1
Bắt đầu: 28/09/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình khuyến mại Laurier
Bắt đầu: 09/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Tặng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 03/12/2016
Kết thúc: 05/07/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 22/12/2016
Kết thúc: 21/12/2021
HOTLINE
38.239.572