CN TẠI TP.HCM - CTY TNHH PHÂN PHỐI SNB

Địa chỉ:Số 96, Cao Thắng, P. 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.snb.com.vn
Điện thoại:0169.733.3705
Email:pghcm@snb.com.vn

Sản phẩm của CN TẠI TP.HCM - CTY TNHH PHÂN PHỐI SNB

Japanee week
Bắt đầu: 06/04/2017
Kết thúc: 05/05/5017
Chương trình KM Arau nước rửa bình t4
Bắt đầu: 13/04/2019
Kết thúc: 15/05/2109
Chương trình khuyến mại Merries mua 9 tặng 1
Bắt đầu: 23/06/2021
Kết thúc: 23/10/2021
Chương trình Birthday Con Cưng nhãn hàng Merries.
Bắt đầu: 09/07/2021
Kết thúc: 31/10/2021
Chương trình khuyến mại kênh GT nhãn hàng Merries.
Bắt đầu: 17/07/2021
Kết thúc: 31/10/2021

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572