Công Ty TNHH SX TM Phúc Long

Địa chỉ:Số 42/24-42/26, số 643 Tạ Quang Bửu, P. 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Webite:http://www.phuclong.com.vn
Điện thoại:08 6263 0377
Email:hung.dq@phuclong.com.vn

Sản phẩm của Công Ty TNHH SX TM Phúc Long

Thẻ thành viên Phúc Long 2019
Bắt đầu: 03/02/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Phiếu Quà Tặng Phúc Long (Phuc Long Gift Voucher)
Bắt đầu: 21/03/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Buổi trưa vui vẻ
Bắt đầu: 10/10/2019
Kết thúc: 31/01/2020
Mua 2 tặng 1
Bắt đầu: 26/10/2019
Kết thúc: 17/11/2019
Sài Gòn cà phê sáng 25000 đồng
Bắt đầu: 26/10/2019
Kết thúc: 17/11/2019
Combo 69,000 đồng
Bắt đầu: 26/10/2019
Kết thúc: 17/11/2019

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572