Công Ty TNHH SX TM Phúc Long

Địa chỉ:Số 42/24-42/26, số 643 Tạ Quang Bửu, P. 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Webite:http://www.phuclong.com.vn
Điện thoại:08 6263 0377
Email:hung.dq@phuclong.com.vn

Sản phẩm của Công Ty TNHH SX TM Phúc Long

Phiếu Quà Tặng Phúc Long (Phuc Long Gift Voucher)
Bắt đầu: 09/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Buổi trưa vui vẻ
Bắt đầu: 12/02/2020
Kết thúc: 10/06/2020
Cold Brew giá 0 đồng
Bắt đầu: 22/05/2020
Kết thúc: 20/06/2020

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572