Công ty TNHH MTV Double N Aesthetics Việt Nam

Địa chỉ:Số 112-114, đường Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:
Email:info@nitiponclinic.vn

Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Double N Aesthetics Việt Nam

TẶNG VOUCHER 1.100.000 CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 23/07/2020
Kết thúc: 23/07/2021
TẶNG VOUCHER 5.000.000 cho khách hàng
Bắt đầu: 26/08/2020
Kết thúc: 31/12/2021
TẶNG VOUCHER 2.000.000 CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 28/08/2020
Kết thúc: 28/08/2021
Giảm giá 25% tất cả các dịch vụ
Bắt đầu: 12/10/2020
Kết thúc: 12/02/2021
TẶNG VOUCHER 800.000 CHO KHÁCH HÀNG MỚI
Bắt đầu: 23/10/2020
Kết thúc: 10/10/2021
TẶNG LASER TONING TRỊ GIÁ 427,000
Bắt đầu: 14/11/2020
Kết thúc: 14/11/2021

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572