CÔNG TY TNHH LOTTERIA VIỆT NAM

Địa chỉ:Số 3, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.lotteria.vn/
Điện thoại:(84-8) 5416 1072 ~ 79
Email:lotteriavn@gmail.com

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH LOTTERIA VIỆT NAM

BỮA TRƯA VUI VẺ
Bắt đầu: 05/05/2022
Kết thúc: 31/05/2022
THÁNG 5 RỰC RỠ
Bắt đầu: 05/05/2022
Kết thúc: 31/05/2022
App Vani
Bắt đầu: 09/05/2022
Kết thúc: 15/06/2022
App Vani
Bắt đầu: 09/05/2022
Kết thúc: 15/06/2022
App Vani
Bắt đầu: 10/05/2022
Kết thúc: 15/06/2022
TIỆC RÔM RẢ, GIÁ QUÁ ĐÃ
Bắt đầu: 14/05/2022
Kết thúc: 15/06/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572