Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Địa chỉ:S14 đường 19 KDC Phước Kiển A, Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:https://intronvn.com/
Điện thoại:028 36366229
Email:info.vietnam@intronlifesciences.com

Sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

KHUYẾN MÃI QUÝ NĂM 2022
Bắt đầu: 01/04/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH QUÝ II NĂM 2022
Bắt đầu: 16/04/2022
Kết thúc: 30/06/2022
TRI ÂN KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 10/05/2022
Kết thúc: 31/10/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 05.2022
Bắt đầu: 12/05/2022
Kết thúc: 30/06/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 05 & 06.2022
Bắt đầu: 13/05/2022
Kết thúc: 30/06/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572