Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Địa chỉ:S14 đường 19 KDC Phước Kiển A, Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:https://intronvn.com/
Điện thoại:028 36366229
Email:info.vietnam@intronlifesciences.com

Sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Chưa có khuyến mại

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572