Công ty CP Thương Mại Dược Phẩm Xanh Việt Nam

Địa chỉ:Số 83, Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:
Email:yen.dinhthi@greenpharma.com.vn

Sản phẩm của Công ty CP Thương Mại Dược Phẩm Xanh Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TÍCH LŨY 3 NĂM
Bắt đầu: 20/08/2019
Kết thúc: 31/01/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI VACCIN TẶNG NƯỚC PHA NĂM 2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NĂM 2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 15/01/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NĂM 2021- CT2
Bắt đầu: 16/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT THÁNG 9,10 NĂM 2021
Bắt đầu: 02/09/2021
Kết thúc: 15/11/2021

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572