CÔNG TY CỔ PHẦN SPM

Địa chỉ:Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:0837507496
Email:hanh.dth@spm.com.vn

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN SPM

Hội nghị khách hàng cùng SPM - Bình Thuận - QL2 LC1
Bắt đầu: 27/08/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Hội nghị khách hàng cùng SPM - Bình Thuận - QL2 LC2
Bắt đầu: 27/08/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Tích Lũy Du Lịch Cùng SPM (2020-2021) - Hải Phòng
Bắt đầu: 11/11/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Gắn Kết Cùng SPM 2020 B
Bắt đầu: 20/11/2020
Kết thúc: 15/02/2021
Mừng Xuân Tân Sửu Năm 2021
Bắt đầu: 27/11/2020
Kết thúc: 31/01/2021
VUI HÈ CÙNG SPM 2021
Bắt đầu: 04/12/2020
Kết thúc: 02/04/2021

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572