Công Ty Cổ Phần Phú Trường Quốc Tế

Địa chỉ:Số 15A1, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:
Email:anhntm@richfieldvn.com.vn

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Phú Trường Quốc Tế

KHUYẾN MẠI DAO CẠO RÂU/DAO LAM ( COMBO)
Bắt đầu: 30/11/2019
Kết thúc: 31/12/2109
KHUYẾN MẠI DAO LAM/ BẬT LỬA
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
KHUYẾN MẠI DAO LAM ( 2021)
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 28/12/2021
CUNG ỨNG HÀNG MẪU DAO CẠO RÂU T1-T12/2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
KHUYẾN MẠI RAU CÂU/KEM ĐÁ (GT02)
Bắt đầu: 01/10/2021
Kết thúc: 28/02/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572