CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ

Địa chỉ:Số 4 Lô A, Trường Sơn, P. 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://viethapharmacorp.com.vn/
Điện thoại:
Email:suonghuynh@viethapharmacorp.com.vn

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG HÀNG
Bắt đầu: 31/03/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẶNG HÀNG NUCLEO INJECTION
Bắt đầu: 19/08/2021
Kết thúc: 31/10/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẶNG HÀNG OTOFA
Bắt đầu: 19/08/2021
Kết thúc: 31/12/2021
KHUYẾN MÃI TẶNG HÀNG KÊNH ETC - 2
Bắt đầu: 26/08/2021
Kết thúc: 31/10/2021
KHUYẾN MÃI TẶNG HÀNG KÊNH ETC - 1
Bắt đầu: 26/08/2021
Kết thúc: 31/12/2021
KHUYẾN MÃI TẶNG HÀNG KÊNH ETC - 2
Bắt đầu: 08/09/2021
Kết thúc: 31/10/2021

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572