CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ

Địa chỉ:Số 4 Lô A, Trường Sơn, P. 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://viethapharmacorp.com.vn/
Điện thoại:
Email:suonghuynh@viethapharmacorp.com.vn

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẶNG HÀNG NUCLEO INJECTION
Bắt đầu: 24/02/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẶNG HÀNG METEOSPAMYL
Bắt đầu: 24/09/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572