CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ:Số 3, đường số 2, KP. 4, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.lixco.com
Điện thoại:028 38966803
Email:sales@lixco.com

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572