YVES SAINT LAURENT - CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM DÙNG THỬ NĂM 2018-2019

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm của nhãn hàng Yves Saint Laurent

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm của nhãn hàng Yves Saint Laurent

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua sản phẩm Yves Saint Laurent tại các Trung tâm thương mại; nhà báo; đối tác kinh doanh; đào tạo nhân viên; khách hàng tại sự kiện; trưng bày, sử dụng và chụp hình tại cửa hàng và các sự kiện.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 25/04/2018 đến ngày 30/04/2019
Tổng giá trị giải thưởng:320.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không

Nội dung chương trình:

Xem thêm trong chi tiết đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH L'Oreal Việt Nam

LOREAL_ACD_LRP_DANG KY HANG THU TESTER 2019
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
LAN - CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÍ SẢN PHẨM DÙNG THỬ NĂM 2019
Bắt đầu: 04/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
ACD_Chương trình khuyến mãi 4 tặng 1_Medical
Bắt đầu: 11/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
PPD170119_KHUYẾN MÃI CỦA NHÃN HÀNG L'OREAL PROFESSIONNEL
Bắt đầu: 17/01/2019
Kết thúc: 17/01/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572