Ưu đãi cho thành viên G Kitchen

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm G Kitchen

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm G Kitchen

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

- Tất cả khách hàng mua hàng tại: + Hệ thống cửa hàng G Kitchen + Hệ thống App G kitchen - Không áp dụng cho nhân viên đang làm việc tại các Chi nhánh Cửa Hàng G Kitchen

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 01/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:5.800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Cứ mỗi 100,000VNĐ mua hàng, Khách hàng được tích 3 điểm G, tương ứng với 3,000VNĐ và được hệ thống ghi nhận sau 24h - Số điểm tích lũy làm tròn xuống - Điểm G chỉ được quy đổi thành tiền mua hàng trừ trực tiếp trên hóa đơn mua hàng ở 3 mức do khách hàng lựa chọn: 20G, 50G, 100G tương ứng 20.000vnđ, 50.000vnđ, 100.000vnđ - Số điểm tích lũy còn dư sau khi quy đổi sẽ được giữ lại trong tài khoản cho lần quy đổi tiếp theo - Khách hàng sẽ được tích lũy điểm và thanh toán qua: thẻ vật lý, điện thoại và mã OTP

Nội dung chương trình:

- Cứ mỗi 100,000VNĐ mua hàng, Khách hàng được tích 3 điểm G, tương ứng với 3,000VNĐ và được hệ thống ghi nhận sau 24h - Số điểm tích lũy làm tròn xuống - Điểm G chỉ được quy đổi thành tiền mua hàng trừ trực tiếp trên hóa đơn mua hàng ở 3 mức do khách hàng lựa chọn: 20G, 50G, 100G tương ứng 20.000vnđ, 50.000vnđ, 100.000vnđ - Số điểm tích lũy còn dư sau khi quy đổi sẽ được giữ lại trong tài khoản cho lần quy đổi tiếp theo - Khách hàng sẽ được tích lũy điểm và thanh toán qua: thẻ vật lý, điện thoại và mã OTP

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH FEDDY

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Mua 7 hộp yến sào 15% FIDINEST tặng 7 gói cháo yến
Bắt đầu: 18/03/2020
Kết thúc: 31/03/2023
Tặng Kèm hàng hóa
Bắt đầu: 28/07/2020
Kết thúc: 30/09/9200
Tích lũy nhận quà
Bắt đầu: 17/03/2021
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH ON TOP CHO ĐIỂM LẺ GT – MIỀN NAM 05/2021
Bắt đầu: 01/05/2021
Kết thúc: 31/05/3021
HOTLINE
38.239.572