Trò chuyện cùng PJ's Coffee

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Voucher giảm giá 50%

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các món nước của PJ's, không áp dụng cho các món thức uống theo mùa (seasonal)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng tham gia khảo sát online của PJ's Coffee

Địa điểm:Quận 1, Quận 2
Thời gian:Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

10000 voucher

Nội dung chương trình:

Khách hàng hoàn thành khảo sát về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của PJ's coffee sẽ nhận được 1 voucher online với nội dung: giảm giá 50% tất cả món nước của PJ's -không áp dụng cho các món nước seasonal. Thời gian sử dụng voucher: 30 ngày từ ngày nhận voucher (có thể hiện trên voucher)

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH TRG F&B

GIẢM GIÁ 50% OFF
Bắt đầu: 18/11/2017
Kết thúc: 30/11/2020

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
GIẢM GIÁ 50% OFF
Bắt đầu: 18/11/2017
Kết thúc: 30/11/2020
Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Thẻ thành viên
Bắt đầu: 03/07/2018
Kết thúc: 17/10/2067
HOTLINE
38.239.572