THỬ THÁCH BODYKEY STAR CHALLENGE

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- 20 Camera Gopro Hero 7 trị giá 8.000.000 VND/chiếc - 20 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật All Plant Protein Powder trị giá 814.000 VND/hộp (Gía bán lẻ đã bao gồm VAT)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Bộ khởi động BodyKey 2.0 trị giá 12.840.000VND/bộ (SKU: 276168). - Bộ khuyến mại BodyKey Young Blood 1 (SKU: 296955, giá bán NPP 7.641.000 VNĐ) - Bộ khuyến mại BodyKey Young Blood 2 (SKU: 296956, giá bán NPP 6.003.000 VNĐ) - Bộ BodyKey Young Blood 2 (SKU:296977, giá bán NPP 6.003.000 VNĐ) (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các Nhà phân phối và khách hàng nhà phân phối (NPP/KHNPP) của Công ty TNHH Amway Việt Nam bao gồm các Nhà Phân Phối tham gia chương trình “Cùng Bodykey làm chủ vóc dáng mới” của Công ty nhưng không bao gồm các Nhà Phân Phối tham dự chương trình “Thử thách BodyKey Young Blood”.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 26/09/2020
Tổng giá trị giải thưởng:176.280.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không.

Nội dung chương trình:

Vì nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại khá dài, kính mong quý sở xem chi tiết ở file TBKM đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2020
Bắt đầu: 01/09/2019
Kết thúc: 31/08/2020
TẶNG SẢN PHẨM CAMP PARTY
Bắt đầu: 15/01/2020
Kết thúc: 31/08/2020
Thử thách Bodykey Mentor
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/12/2020
THỬ THÁCH BODYKEY YOUNG BLOOD
Bắt đầu: 13/05/2020
Kết thúc: 26/09/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572