Thử thách 60 ngày cùng BodyKey

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

30 suất tham gia chuyến khám phá Hang Én 4 ngày 3 đêm dành cho 30 người với tổng chi phí 1.400.000.000VND/chuyến/30 người. 09 chiếc xe đạp gấp trị giá 8 triệu đồng/chiếc. 54 Bộ sản phẩm 1, mỗi bộ bao gồm: 1 hộp Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder và 2 hộp BodyKey by Nutrilite - hương Vani. 90 Bộ sản phẩm 2, mỗi bộ bao gồm: 1 hộp Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder trị giá 814.000 VND/sản phẩm và 1 hộp BodyKey by Nutrilite - hương Vani trị giá 865.000VND /sản phẩm.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Bộ khởi động BodyKey 2.0 trị giá 12.840.000VND/bộ (SKU: 276168), bao gồm: 02 hộp BodyKey by Nutrilite - hương Sô cô la 03 hộp BodyKey by Nutrilite - hương Vani 02 hộp Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder 01 hộp Nutrilite Double X 01 hộp Nutrilite Double X (không bao gồm khay đựng sản phẩm) 02 hộp Nutrilite Chewable Fibre Blend 01 đồng hồ đeo tay InBodyWATCH 01 thước dây BodyKey Measuring Tape 01 bình pha chế BodyKey Blender Bottle Shaker 01 túi xách BodyKey Gym Bag. - Bộ BodyKey 60 Ngày 1 trị giá 6.397.000VND/bộ (SKU: 297239), bao gồm: 01 hộp Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder 01 Hộp BodyKey by Nutrilite - hương Vani 01 hộp Nutrilite Double X 01 hộp Nutrilite Salmon Omega-3 01 đồng hồ đeo tay InBodyWATCH - Bộ BodyKey 60 Ngày 2 trị giá 3.827.000VND/bộ (SKU: 297240/297274), bao gồm: 01 hộp Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder 01 Hộp BodyKey by Nutrilite - hương Vani 01 hộp Nutrilite Double X (không bao gồm khay đựng sản phẩm) 01 hộp Nutrilite Salmon Omega-3 - Bộ khởi động BodyKey 2.1 trị giá 7.262.000VND/bộ (SKU: 296981), bao gồm: 02 Hộp BodyKey by Nutrilite - hương Vani 01 hộp Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder 01 hộp Nutrilite Double X 01 hộp Nutrilite Salmon Omega-3 01 đồng hồ đeo tay InBodyWATCH Giá bán đã bao gồm thuế GTGT.

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố
Đối tượng được khuyến mại:

- Đối với Nhà Phân Phối (“NPP”) & Khách hàng Nhà Phân Phối (“KH NPP”) của Công ty TNHH Amway Việt nam chưa sở hữu đồng hồ InbodyWATCH khi tham gia chương trình, NPP/KH NPP cần phải mua: + 1 bộ sản phẩm tại mục 5.1 (SKU: 276168) trị giá 12.840.000VND/bộ ngay khi bắt đầu chương trình. Hoặc + 1 bộ sản phẩm tại mục 5.2 (SKU: 297239) trị giá 6.397.000VND/bộ ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ sản phẩm tại mục 5.3 (SKU: 297240/ 297274) trị giá 3.827.000VND/bộ trước khi cân đầu ra. Hoặc + 1 bộ sản phẩm tại mục 5.4 trị giá 7.262.000VND/bộ ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ sản phẩm tại mục 5.3 (SKU: 297240/ 297274) trị giá 3.827.000VND/bộ trước khi cân đầu ra. - Đối với NPP/KH NPP của Công ty TNHH Amway Việt nam đã sở hữu đồng hồ InbodyWATCH khi tham gia chương trình, NPP/KH NPP cần phải mua 2 bộ sản phẩm tại mục 5.3 (SKU: 297240/ 297274) trị giá 3.827.000VND/bộ (1 bộ ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ trước khi cân đầu ra).

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 16/04/2021
Tổng giá trị giải thưởng:1.760.486.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

 30 suất tham gia chuyến khám phá Hang Én 4 ngày 3 đêm dành cho: - 6 nhóm có tổng điểm cao nhất Vòng 1 (mỗi nhóm có 4 thành viên – Tổng cộng: 6 nhóm x 4 suất = 24 suất) - 3 cá nhân của hạng mục Cố vấn/Trưởng nhóm có tổng điểm cao nhất Vòng 1 (3 suất) - 3 cá nhân của hạng mục Trưởng Nhóm Mới có tổng điểm cao nhất Vòng 1 (3 suất)  09 chiếc xe đạp gấp trị giá 8 triệu đồng/chiếc dành cho: - 3 cá nhân của hạng mục Thể Hình Đẹp có tổng điểm cao nhất Vòng 1 (1 chiếc/người) - 3 cá nhân của hạng mục Cố vấn/Trưởng nhóm có tổng điểm xếp cao tiếp theo từ thứ 4 đến thứ 6 của Vòng 1 (1 chiếc/người) - 3 cá nhân của hạng mục Trưởng nhóm mới có tổng điểm xếp cao tiếp theo từ thứ 4 đến thứ 6 của Vòng 1 (1 chiếc/người)  54 Bộ sản phẩm 1, mỗi bộ bao gồm: 1 hộp Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder và 2 hộp BodyKey by Nutrilite - hương Vani dành cho: - 9 nhóm có tổng điểm xếp cao tiếp theo từ thứ 7 đến thứ 15 của Vòng 1 (mỗi nhóm có 4 thành viên - Tổng cộng: 9 nhóm x 4 bộ sản phẩm = 36 bộ sản phẩm) - 9 cá nhân của hạng mục Cố vấn/Trưởng nhóm có tổng điểm xếp cao tiếp theo từ thứ 7 đến thứ 15 của Vòng 1 (1 bộ sản phẩm/người) - 9 cá nhân của hạng mục Trưởng nhóm mới có tổng điểm xếp cao tiếp theo từ thứ 7 đến thứ 15 của Vòng 1 (1 bộ sản phẩm/người)  90 Bộ sản phẩm 2, mỗi bộ bao gồm: 1 hộp Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder và 1 hộp BodyKey by Nutrilite - hương Vani dành cho: - 15 nhóm có tổng điểm xếp cao tiếp theo từ thứ 16 đến thứ 30 của Vòng 1 (mỗi nhóm có 4 thành viên - Tổng cộng: 15 nhóm x 4 bộ sản phẩm = 60 bộ sản phẩm) - 15 cá nhân của hạng mục Cố vấn/Trưởng nhóm có tổng điểm xếp cao tiếp theo từ thứ 16 đến thứ 30 của Vòng 1 (1 bộ sản phẩm/người) - 15 cá nhân của hạng mục Trưởng nhóm mới có tổng điểm xếp cao tiếp theo từ thứ 16 đến thứ 30 của Vòng 1 (1 bộ sản phẩm/người)

Nội dung chương trình:

Vì nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mãi khá dài. Kính mong quý Sở xem chi tiết ở file"Nội dung TBKM" đính kèm.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Chương trình đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 30/06/2021
Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2021
Bắt đầu: 01/09/2020
Kết thúc: 31/08/2021
Artistry Passionista 2021
Bắt đầu: 08/12/2020
Kết thúc: 20/07/2021
GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1 - Một hành trình - Triệu yêu thương
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 30/06/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572