THẺ TÍCH ĐIỂM

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Trà sữa

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Trà sữa

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Dành cho khách hàng có thẻ tích điểm của cửa hàng đủ 10 dấu

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 30/07/2016 đến ngày 06/03/2022
Tổng giá trị giải thưởng:8.395.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1 Ly trà sữa Bobapop

Nội dung chương trình:

Tất cả các khách hàng mua trà hoặc trà sữa Bobapop sẽ được đóng dấu trên thẻ tích điểm. Khi mua 1 ly sẽ được 1 con dấu tương ứng. Đủ 10 dấu trên thẻ tích điểm sẽ được tặng 1 ly trà sữa Bobapop

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH BOBAPOP

Sản phẩm liên quan

Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Thẻ thành viên
Bắt đầu: 03/07/2018
Kết thúc: 17/10/2067
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Ưu đãi khách hàng có thẻ Áo dài
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
HOTLINE
38.239.572