Tháng 9 kinh doanh bùng nổ cùng Nutrilite

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Thực phẩm bổ sung Nutrilite Protein Powder – vị Berry, trị giá 888.000 VNĐ / sản phẩm.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Áp dụng cho 39 mã hàng hóa sau đây (chi tiết xem file hàng hóa khuyến mại đính kèm)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả Nhà Phân Phối và khách hàng Nhà Phân Phối, chia thành 3 giai đoạn như sau: - Giai đoạn 1: 05/09/2022 : Áp dụng cho Nhà phân phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên. - Giai đoạn 2: 06/09/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân phối, không bao gồm những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1. - Giai đoạn 3: từ ngày 08/09/2022 – hết ngày 05/10/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm những Nhà phân phối và Khách hàng Nhà phân phối ở Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2.

Địa điểm:Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 05/10/2022
Tổng giá trị giải thưởng:22.200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không

Nội dung chương trình:

Công ty TNHH Amway Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại tên “Tháng 9 kinh doanh bùng nổ cùng Nutrilite” với nội dung chi tiết như sau: - Giai đoạn 1: 05/09/2022 : Áp dụng cho Nhà phân phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên. - Giai đoạn 2: 06/09/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân phối, không bao gồm những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1. - Giai đoạn 3: từ ngày 08/09/2022 – hết ngày 05/10/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm những Nhà phân phối và Khách hàng Nhà phân phối ở Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2. Để xác định đối tượng Khách Hàng cho từng giai đoạn, Nhà Phân Phối có thể tự kiểm tra trên hệ thống trực tuyến của Amway hoặc trực tiếp đến các trung tâm Phân Phối của Amway để mua sắm, nhân viên Amway sẽ yêu cầu Nhà Phân Phối cung cấp mã số thành viên tại bước thanh toán để xác định danh hiệu hiện tại mà Nhà Phân Phối đạt được trước khi áp dụng chương trình. Trong thời gian khuyến mại, khi Nhà Phân Phối và khách hàng Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam tương ứng với từng giai đoạn mua đơn hàng các sản phẩm Nutrilite thuộc 39 mã hàng hóa liệt kê tại mục 5 với trị giá hóa đơn từ 5.500.000 VND trở lên (Giá đã bao gồm VAT) thì Nhà Phân Phối/ Khách hàng Nhà phân phối sẽ được nhận Thực phẩm bổ sung Nutrilite Protein Powder – vị Berry, trị giá 888.000 VNĐ / sản phẩm. Số lượng sản phẩm được nhận sẽ tương ứng với giá trị của từng hóa đơn. Tuy nhiên, Nhà Phân Phối, Khách Hàng Nhà Phân Phối không được cộng dồn giá trị giữa các hóa đơn khác nhau. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 16%).

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
Phát mẫu dùng thử Kẹo mềm Krim Stix
Bắt đầu: 20/11/2017
Kết thúc: 27/06/2023
THẺ VIP_ LKI
Bắt đầu: 09/01/2018
Kết thúc: 31/01/2208
HOTLINE
38.239.572