Tặng hàng mẫu kèm dịch vụ bán hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc các cỡ Coroflex Isar Neo: 29,346,000 vnd. Số lượng 50 cái Bóng nong mạch vành không phủ thuốc (các cỡ): 4,817,373 vnd, số lượng 100 cái

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc (các cỡ) Coroflex Isar Neo: 29,346,000 vnd. Bóng nong mạch vành phủ thuốc (các cỡ) Sequent Please/ Please Neo: 25,101,780 vnd

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng có chức năng kinh doanh vật tư và trang thiết bị y tế.Không áp dụng cho nhân viên công ty BBraun Việt Nam

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:1.948.737.300 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

- Mua 2 khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Coroflex Isar Neo trị giá 58,692,000 vnd sẽ được tặng 01 khung giá đỡ mạch vành phủ thuôc cùng loại 29,346,000 vnd. - Mua 01 Bóng nong mạch vành phủ thuốc (các cỡ)- Sequent Please/ Please Neo trị giá 25,101,780 vnd sẽ được tặng 01 bóng nong mạch vành không phủ thuốc Sequent Neo trị giá 4,817,373 vnd

Sản phẩm của Chi nhanh Cong Ty TNHH B.Braun Viet Nam

Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 20/01/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Tặng hàng mẫu kèm dịch vụ bán hàng
Bắt đầu: 22/04/2020
Kết thúc: 31/12/2023
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 19/05/2020
Kết thúc: 31/12/2022
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 26/06/2020
Kết thúc: 26/06/2022
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 27/02/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình khuyến mãi tháng 11
Bắt đầu: 11/11/2016
Kết thúc: 22/06/2022
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
Quà tặng từ Enervon tặng hạt nêm
Bắt đầu: 13/04/2018
Kết thúc: 15/11/2023
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/08/2018
Kết thúc: 16/05/2024
HOTLINE
38.239.572