Tặng hàng mẫu kèm dịch vụ bán hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

-Khóa treo cây truyền dịch - POLE CLAMP SP : 2,890,860 VND; số lượng : 2.000 - Dây nguồn của máy bơm tiêm điện/ máy truyền dịch POWER SUPPLY SP EU III: 1,287,195 VND; số lượng : 2.000 - Dây nguồn của máy bơm tiêm điện/ máy truyền dịch POWER CORD EU, 2,5M: 271,931 VND; số lượng : 2.000 - Hướng dẫn sử dụng máy Perfusor Compact Plus (tiếng anh) giá: 47,988 VND;số lượng : 2.000

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- 8713050 INFUSOMAT SPACE: 44.625.000 VND - 8713070 INFUSOMAT SPACE P: 44.625.000 VND - 8717030 PERFUSOR COMPACT PLUS: 21,000,000 VND

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng có chức năng kinh doanh vật tư và trang thiết bị y tế. Không áp dụng cho nhân viên của công ty B. Braun Việt Nam.

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 22/04/2020 đến ngày 31/12/2023
Tổng giá trị giải thưởng:8.995.948.500 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

-Mua máy truyền dịch INFUSOMAT SPACE (8713050) hoặc INFUSOMAT SPACE P(8713070) trị giá 44.625.000 VND Tặng khóa treo và dây nguồn trị giá 4.178.055 VND -Mua máy truyền dịch PERFUSOR COMPACT PLUS(8717030) trị giá 21.000.000 VND Tặng dây nguồn(POWER CORD EU, 2,5M) trị giá 271.931 VND và Hướng dẫn sử dung (GBA PERFUSOR COMPACT PLUS GB) giá: 47,988 VND

Sản phẩm của Chi nhanh Cong Ty TNHH B.Braun Viet Nam

Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049

Sản phẩm liên quan

Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHÃN HÀNG THÁNG 11/2018
Bắt đầu: 23/11/2018
Kết thúc: 10/07/2024
XUÂN 2019
Bắt đầu: 30/01/2019
Kết thúc: 28/02/8019
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 11/11/2019
Kết thúc: 16/06/2025
Khuyến mại mua hàng Ánh Dương Xanh
Bắt đầu: 03/01/2020
Kết thúc: 31/12/2030
MUA HÀNG TẶNG HÀNG
Bắt đầu: 14/02/2020
Kết thúc: 31/12/2025
HOTLINE
38.239.572