TẶNG HÀNG MẪU - GẠCH THẠCH BÀN

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

GẠCH THẠCH BÀN

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

GẠCH THẠCH BÀN

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

các đại lý bán hàng Thạch Bàn của công ty

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 27/12/2018 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

cung cấp gạch mẫu thương hiệu Thạch Bàn là đại lý của công ty trưng bày bán hàng

Nội dung chương trình:

Cấp hàng mẫu cho các đại lý của công ty nhằm tạo điều kiện cho các đại lý giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng khi công ty phát sinh mẫu gạch mới. Gạch Thạch Bàn kích thước 30x30cm ( 9.409VNĐ/ VIÊN) 01 VIÊN/ 01 MẪU / 01 CỬA HÀNG Gạch Thạch Bàn kích thước 30x60cm ( 22.254VNĐ/ VIÊN) 01 VIÊN/ 01 MẪU / 01 CỬA HÀNG Gạch Thạch Bàn kích thước 60x60cm ( 58.254VNĐ/ VIÊN) 01 VIÊN/ 01 MẪU / 01 CỬA HÀNG Gạch Thạch Bàn kích thước 80x80cm ( 139.055VNĐ/ VIÊN) 01 VIÊN/ 01 MẪU / 01 CỬA HÀNG

Sản phẩm của Công Ty TNHH MTV Kiến Trúc Xây Dựng Ong Vàng

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572