Tặng hàng mẫu dùng thử miễn phí

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Snail Solution Foam Cleanser Giá 96.000 vnđ - Water Drop Gel Cream Giá 234.000 vnđ - Eye Moisturizing Cream Giá 204.000 vnđ - Whitening Cream Giá 234.000 vnđ- Natural CC Cushion Giá 234.000 vnđ- Pure lipstick (Cherry, Pink, Red) Color Giá 102.000 vnđ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Snail Solution Foam Cleanser Giá 96.000 vnđ - Water Drop Gel Cream Giá 234.000 vnđ - Eye Moisturizing Cream Giá 204.000 vnđ - Whitening Cream Giá 234.000 vnđ- Natural CC Cushion Giá 234.000 vnđ- Pure lipstick (Cherry, Pink, Red) Color Giá 102.000 vnđ

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 21/04/2019 đến ngày 20/04/2020
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Một bộ hàng mẫu bao gồm những sản phẩm: Snail Solution Foam Cleanser Giá 96.000 vnđ - Water Drop Gel Cream Giá 234.000 vnđ - Eye Moisturizing Cream Giá 204.000 vnđ - Whitening Cream Giá 234.000 vnđ- Natural CC Cushion Giá 234.000 vnđ- Pure lipstick (Cherry, Pink, Red) Color Giá 102.000 vnđ. Tặng tối đa 02 bộ sản phẩm đối với nhà phân phối. Tặng tối đa 01 bộ sản phẩm đối với khách hàng mua sản phẩm

Nội dung chương trình:

Tặng hàng mẫu cho nhà phân phối, khách hàng mua sản phẩm dùng thử. Bộ sản phẩm bao gồm: - Snail Solution Foam Cleanser Giá 96.000 vnđ - Water Drop Gel Cream Giá 234.000 vnđ - Eye Moisturizing Cream Giá 204.000 vnđ - Whitening Cream Giá 234.000 vnđ- Natural CC Cushion Giá 234.000 vnđ- Pure lipstick (Cherry, Pink, Red) Color Giá 102.000 vnđ. Tặng tối đa 02 bộ sản phẩm đối với nhà phân phối. Tặng tối đa 01 bộ sản phẩm đối với khách hàng mua sản phẩm.

Sản phẩm của Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hornet VietNam

Sản phẩm liên quan

TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT KHÁCH HÀNG - MAC
Bắt đầu: 01/10/2018
Kết thúc: 31/12/2020
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572