Tặng hàng mẫu dùng thử miễn phí

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Snail Solution Foam Cleanser GIá 280.000 vnđ - Water Drop Gel Cream Giá 540.000 vnđ - Eye Moisturizing Cream Giá 440.000 vnđ - Whitening Cream Giá 430.000 vnđ - Natural CC Cushion Giá 630.000 vnđ - Pure lipstick ( Cherry, Pink, Red) Color giá 295.000đ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Snail Solution Foam Cleanser GIá 280.000 vnđ - Water Drop Gel Cream Giá 540.000 vnđ - Eye Moisturizing Cream Giá 440.000 vnđ - Whitening Cream Giá 430.000 vnđ - Natural CC Cushion Giá 630.000 vnđ - Pure lipstick ( Cherry, Pink, Red) Color giá 295.000đ

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 20/04/2019
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Một bộ hàng mẫu bao gồm những sản phẩm: - Snail Solution Foam Cleanser GIá 280.000 vnđ - Water Drop Gel Cream Giá 540.000 vnđ - Eye Moisturizing Cream Giá 440.000 vnđ - Whitening Cream Giá 430.000 vnđ - Natural CC Cushion Giá 630.000 vnđ - Pure lipstick ( Cherry, Pink, Red) Color giá 295.000đ Tặng tối đa 02 bộ sản phẩm đối với nhà phân phối Tặng tối đa 01 bộ sản phẩm đối với khách hàng mua sản phẩm

Nội dung chương trình:

Tặng hàng mẫu cho nhà phân phối, khách hàng mua sản phẩm dùng thử. Bộ sản phẩm bao gồm: - Snail Solution Foam Cleanser GIá 280.000 vnđ - Water Drop Gel Cream Giá 540.000 vnđ - Eye Moisturizing Cream Giá 440.000 vnđ - Whitening Cream Giá 430.000 vnđ - Natural CC Cushion Giá 630.000 vnđ - Pure lipstick ( Cherry, Pink, Red) Color giá 295.000đ Tặng tối đa 02 bộ sản phẩm đối nhà phân phối Tặng tối đa 01 bộ sản phẩm đối với khách hàng mua sản phẩm

Sản phẩm của Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hornet VietNam

Tặng hàng mẫu dùng thử miễn phí
Bắt đầu: 21/04/2019
Kết thúc: 20/04/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572