Tặng hàng hóa khi mua sản phẩm keo silicone thương hiệu SOLARSIL

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Khi mua 25 chai silicone mang thương hiệu Solarsil các loại trị giá từ 448.625 vnđ trở lên sẽ được tặng 01 chai silicone cùng thương hiệu trị giá 33.000 vnđ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khi mua 25 chai silicone mang thương hiệu Solarsil các loại trị giá từ 448.625 vnđ trở lên sẽ được tặng 01 chai silicone cùng thương hiệu trị giá 33.000 vnđ

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng khi mua đủ 25 chai silicone mang thương hiệu SOLARSIL các loại

Địa điểm:Quận Tân Phú
Thời gian:Từ ngày 20/02/2020 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:3.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi mua 25 chai silicone mang thương hiệu Solarsil các loại trị giá từ 448.625 vnđ trở lên sẽ được tặng 01 chai silicone cùng thương hiệu trị giá 33.000 vnđ

Nội dung chương trình:

Khi mua 25 chai silicone mang thương hiệu Solarsil các loại trị giá từ 448.625 vnđ trở lên sẽ được tặng 01 chai silicone cùng thương hiệu trị giá 33.000 vnđ

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần-SX-TM Và VLXD Bảo Long

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBON20004
Bắt đầu: 13/01/2020
Kết thúc: 31/12/2021
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS 2020-2021 - TTBON20005
Bắt đầu: 13/01/2020
Kết thúc: 31/12/2021
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS PHẦN 2 - TTBONB200200
Bắt đầu: 03/03/2020
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572